نقد کتاب

نشست علمی با عنوان «بررسی تاریخ جنبش دانشجویی ایران با تکیه بر نقد و بررسی کتاب پنجاه سال جنبش دانشجویی ایران» در تاریخ یکشنبه...
  روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۱۰/۲۹  در محل پژوهشکده تاریخ اسلام نشست علمی بررسی و نقد کتاب با عنوان «از کاوه تا کسروی» با حضور آقایان...

نشست‌ علمی

روز شنبه مورخ ۹۵/۱۰/۱۸ در محل پژوهشکده تاریخ اسلام نشست علمی با عنوان «قیام ۱۸۵۷م در هندوستان» با حضور آقای دکتر محمد احمدی...
  روز دوشنبه مورخ ۹۵/۱۰/۶  در محل پژوهشکده تاریخ اسلام نشستی با عنوان «فهم سوره مائده بر اساس داده های تاریخی» با حضور سرکار...

گزارش تصویری

انتشارات

تاریخ جنون در جامعه اسلامی دوره میانه
جنون، مجنون، جن، دیوانه، دیو  و غیره با معانی مختلف و بعضاً متضاد در جوامع گوناگون به کار رفته‌ است. جمعی آن را...
۱۳۹۵٫۱۱٫۲۶ | 0 نظر
ریشه های تاریخی جدایی قفقاز از ایران
قسمت‌های عمده منطقه قفقاز جنوبی(به جز نواحی غربی و شمال غربی گرجستان در حاشیه دریای سیاه) برای هزاران سال همچون...
۱۳۹۵٫۱۰٫۱۳ | 0 نظر
اسماعیلیه بدخشان
بدخشان، در پساکوه‌های گردن‌فراز هندوکش و پامیر، بر بام دنیا، بسیار نزدیک و بسیار دور از تمدن‌های کهن آسیا(ایران،...
۱۳۹۵٫۱۰٫۰۶ | 0 نظر