نقد کتاب

پژوهشکده تاریخ اسلام در روز شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۴ میزبان نشستی با موضوع نقد کتاب تاریخ تشیع در آذربایجان بود. در این نشست که به...
در تاریخ ۹۵/۱/۲۳ به همت گروه روش‌شناسی و تاریخ‌نگاریِ پژوهشکده تاریخ اسلام، نشستی با موضوع بررسی و نقد کتاب تاریخ شفاهی(تألیف...

نشست‌ علمی

گروه تاریخ و مطالعات میان‌رشته‌ای پژوهشکده تاریخ اسلام در تاریخ ۹۴/۱۲/۳ نشستی با موضوع کاربرد روایت شناسی در تاریخ پژوهی،...
گروه سیره معصومان پژوهشکده تاریخ اسلام سلسله جلساتی را ترتیب داده است که در آن به موضوع سیره نگاری در ابعاد گوناگون آن می پردازد؛...

گزارش تصویری

انتشارات

در کتاب «اسلام و سیاست در پاکستان» به بیان و شرح مهم‌ترین جریان ها و فرآیندهای فکری، اجتماعی و سیاسی مسلمانان شبه...
۱۳۹۵٫۰۵٫۲۵ | 0 نظر
کتاب حاضر در جست وجوی تعریف تازه ای از زن ایرانی در یکی از دوره های مهم تاریخ ایران است. تاکنون موقعیت و نقش زنان...
۱۳۹۵٫۰۵٫۲۵ | 0 نظر
اين کتاب به بررسی وضع سياسي، اجتماعي و فرهنگي مرینیان در مغرب اسلامی پرداخته است. مرینیان خانداني محلي از بربران...
۱۳۹۵٫۰۱٫۲۵ | 0 نظر