1. نشست علمی بررسی و نقد کتاب «تذکره نفائس المآثر»
  2. نشست علمی با عنوان «مبانی و زمینه های سلفی گری در افغانستان»
  3. نشست علمی با عنوان «سیمای دودمان حمّویی در آیینه مشیخه خاندان حمّویه یزدی»
  4. نشست علمی نقد کتاب با عنوان «حیات سیاسی حسنیان تا سال ۱۴۵ هجری»
  5. نشست علمی گروه جریان های فکری با عنوان «چالش گذار از سنت به تجدد در نظام آموزشی دنیای اسلام با تکیه بر تجربه دارالفنون در ایران، دارالفنون در عثمانی و مدرسه صادقیه در تونس»
  6. نشست علمی نقد کتاب «اسماعیلیه بدخشان»
  7. نقد رساله دکتری خانم هدیه تقوی با عنوان «قشربندی اجتماعی در صدر اسلام»
  8. نشست علمی بررسی و نقد کتاب «زیدیه در ایران»
  9. دومین همایش مناسبات فکری ایران و عثمانی (سده‌های۱۰-۱۴ق/۱۶-۲۰م)

نقد کتاب

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده تاریخ اسلام نشست تخصصی نقد کتاب «تاریخ و حیات اجتماعی – فرهنگی کردهای ایزدی» با سخنرانی دکتر...
نشست علمی بررسی و نقد کتاب «دین زیسته و زندگی روزانه» باحضور مؤلف کتاب جناب آقای دکتر ابراهیم موسی‌پور بشلی (عضو هیئت علمی...

نشست‌ علمی

نشست علمی «سلفی‌گری در شبه قارۀ هند و جنوب شرق آسیا» با حضور  آقای دکتر محسن معصومی و آقای دکتر محمودرضا اسفندیار در مورخه...
  روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۱۲/۱۰ در محل پژوهشکده تاریخ اسلام نشست علمی گروه جغرافیای تاریخی با عنوان «نقشه ها و اطلس های تاریخی»...

گزارش تصویری

انتشارات

پزشکی و اسلام در هند مستعمره [۱۶۰۰-۱۹۰۰م.]
ورود کمپانی هند شرقی به سرزمین شگفتی‌ها با پزشکی که چهرۀ ایرانی دارد و به زبان فارسی در حوزه‌های علمیه و منازل...
۱۳۹۶٫۰۹٫۰۱ | 0 نظر
دولت مطلقه نوگرا در ایران
در کتاب حاضر به علل و زمینه‌های داخلی شکل‌گیری دولت مطلقۀ نوگرا در ایران، که براثر کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ رضاخان...
۱۳۹۶٫۰۸٫۲۴ | 0 نظر
چهارچوبی برای پژوهش در تاریخ اسلام
کتاب حاضر چهارچوبی عملی برای پژوهش در تاریخ اسلام و جوامع اسلامی تا قرن دهم ق./شانزدهم م. ارائه می‌کند. دغدغۀ اصلی‌...
۱۳۹۶٫۰۶٫۰۴ | 0 نظر