نقد کتاب

روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۷/۲۸ در محل پژوهشکده تاریخ اسلام نشست علمی بررسی و نقد کتاب با عنوان «اسلام و سیاست در پاکستان» با حضور ...
گروه روش شناسی و تاریخ نگاری پژوهشکده تاریخ اسلام نشستی با موضوع «نقد کتاب سرقت تاریخ» با حضور آقای دکتر آقاجری و دکتر توفیق...

نشست‌ علمی

روز یکشنبه مورخ ۹۵/۸/۲ در محل پژوهشکده تاریخ اسلام نشستی با عنوان «جدیدیه در آسیای مرکزی» با حضور  سرکار خانم دکتر فهیمه ابراهیمی...
روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۷/۱۴ در محل پژوهشکده تاریخ اسلام نشستی با عنوان «پدیدار شناسی، روش، تاریخ» با حضور دکتر حسن فتح زاده دانشیار...

گزارش تصویری

انتشارات

گفتارهایی درباره تاریخ و همکاری های میان رشته ای
در نظام دانشگاهی، دانش تاریخ و رشته تاریخ، از جمله مهم‌ترین حوزه‌هایی است که به‌طور سنتی از مؤلفه‌های رشته‌های...
۱۳۹۵٫۰۸٫۰۹ | 0 نظر
دین زیسته و زندگی روزانه (پژوهشی در فرهنگ دینی مردم عادی ایران از آغاز عصر صفوی تا پایان دوره قاجاری)
در این کتاب، از آن رو که از نخستین پژوهش‌های تفصیلی در حوزة مطالعات دینی به روش تاریخ اجتماعی به زبان فارسی است،...
۱۳۹۵٫۰۸٫۰۴ | 0 نظر
تاریخ سیاسی
هرچند تاریخ سیاسی کهن­ترین، جذاب­ترین و پرخواننده­ترین حوزه تاریخ­ به شمار می­ آید، تصور روشنی از چیستی و چگونگی...
۱۳۹۵٫۰۷٫۲۵ | 0 نظر