نقد کتاب

روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۷/۲۸ در محل پژوهشکده تاریخ اسلام نشست علمی بررسی و نقد کتاب با عنوان «اسلام و سیاست در پاکستان» با حضور ...
گروه روش شناسی و تاریخ نگاری پژوهشکده تاریخ اسلام نشستی با موضوع «نقد کتاب سرقت تاریخ» با حضور آقای دکتر آقاجری و دکتر توفیق...

نشست‌ علمی

  روز دوشنبه مورخ ۹۵/۱۰/۶  در محل پژوهشکده تاریخ اسلام نشستی با عنوان «فهم سوره مائده بر اساس داده های تاریخی» با حضور سرکار...
روز دوشنبه مورخ ۹۵/۹/۱۵ در محل پژوهشکده تاریخ اسلام نشستی با عنوان « داعش و جوانان اروپا» با حضور  جناب آقای دکتر قزوینی(عضو...

گزارش تصویری

انتشارات

ریشه های تاریخی جدایی قفقاز از ایران
قسمت‌های عمده منطقه قفقاز جنوبی(به جز نواحی غربی و شمال غربی گرجستان در حاشیه دریای سیاه) برای هزاران سال همچون...
۱۳۹۵٫۱۰٫۱۳ | 0 نظر
اسماعیلیه بدخشان
بدخشان، در پساکوه‌های گردن‌فراز هندوکش و پامیر، بر بام دنیا، بسیار نزدیک و بسیار دور از تمدن‌های کهن آسیا(ایران،...
۱۳۹۵٫۱۰٫۰۶ | 0 نظر
گفتارهایی درباره تاریخ و همکاری های میان رشته ای
در نظام دانشگاهی، دانش تاریخ و رشته تاریخ، از جمله مهم‌ترین حوزه‌هایی است که به‌طور سنتی از مؤلفه‌های رشته‌های...
۱۳۹۵٫۰۸٫۰۹ | 0 نظر