انتشاراتRSS Feed

مقدمه‌ای بر تاریخ‌نویسی علم

مقدمه‌ای بر تاریخ‌نویسی علم

موضوع کتاب حاضر، چنانکه مؤلف در مقدمه گفته، اشاره به مقولاتی است که جزء ملزومات تاریخ‌نگاری علم است. بحث بر مسائلی متمرکز است که تقریباً هرگونه مطالعۀ جدی دربارۀ تاریخ علم را، صرف نظر از موضوع و دوره، دربر می‌گیرد. نویسنده از خلال بازاندیشی چهارچوب‌های نظری‌ امکان فهم چگونگی نشو و نمای علم بر بستر تاریخ و درک چند وجهی این پدیده را فراهم کرده‌است. این کتاب، جدای از اهمیتش برای متخصصان... ادامه مطلب »
  • نحوه مشاهده :

صفحه 1 از 41234