انتشاراتRSS Feed

مقدمه ای بر شناخت مبانی و زیرساخت های هویت سیاسی-ملی دولت صفوی

مقدمه ای بر شناخت مبانی و زیرساخت های هویت سیاسی-ملی دولت...

چگونگی دستیابی به یک هویت سیاسی مستقل، یکی از چالش‌های بزرگ ایرانیان در دوران اسلامی بود که تقریباً پس از گذشت نُه قرن، به اهتمام صفویان تحقق یافت. صفویان با تکیه بر جایگاه معنوی خود، بزرگ‌ترین جنبش اجتماعی و سیاسی را در ایران رقم زدند و با تأسیس یک نظام سیاسی پویا در سایۀ مذهب تشیع امامی توانستند مشروعیت و مقبولیت لازم را در میان توده‌های مختلف اجتماعی به دست آورند. بنیادهای این نظام... ادامه مطلب »
  • نحوه مشاهده :