انتشاراتRSS Feed

تاریخ‌نگاری نوین

تاریخ‌نگاری نوین

پژوهش در قلمرو «دانش تاریخ ­نگاری» اساساً فعالیتی میان­ رشته ­ای و پیچیده است. پژوهشگر این عرصه افزون بر دانش تاریخ و شاخه­ های گوناگون آن باید با دانش ­هایی چون ادبیات، اندیشۀ سیاسی، جامعه­ شناسی و اقتصاد متناسب با موضوع متن­ های تاریخ‌نگارانه آشنا باشد تا بتواند فراتر از پدیدآورندگان منابع تاریخی و فراتر از تاریخ‌نگاران بیاندیشد. تنها با چنین مهارتی است که او به عمق و ژرفای متن و ایده­... ادامه مطلب »
  • نحوه مشاهده :