انتشاراتRSS Feed

پزشکی و اسلام در هند مستعمره [۱۶۰۰-۱۹۰۰م.]

پزشکی و اسلام در هند مستعمره [۱۶۰۰-۱۹۰۰م.]

ورود کمپانی هند شرقی به سرزمین شگفتی‌ها با پزشکی که چهرۀ ایرانی دارد و به زبان فارسی در حوزه‌های علمیه و منازل استادان ارائه می‌شود همزمان است و با گرایشی که بازگشت به متون عربی و استفاده‌ از زبان قرآن برای آموزش‌دادن طب را در دستور کار قرار داده ‌است رقابت نامحسوسی دارد؛ این پزشکی، با بهره‌گیری از آموزه‌های فلسفی ارسطو و متن‌گرایی مغولی، به توجیه و تحکیم قدرت پادشاهان و گسترش دامنۀ... ادامه مطلب »
  • نحوه مشاهده :

صفحه 3 از 41234