آرشیو فصلنامه پژوهشکدهRSS Feed

E-mail: faslnameh@pte.ac.ir

فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام شماره چهل و نهم

تابستان 1400

فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام شماره چهل و نهم

فهرست مطالب شماره / محدثه پایندهسید علیرضا ابطحیناصر جدیدی*رویکرد اجتماعی فضل الله بن روزبهان خُنجی در تاریخ نگاری رسمی محمد پوزشمهدی گلجان*مناسبات سیاسی و تجاری ایران و آلمان در جنگ جهانی دوم یاسمن جوانشیرمنیژه صدریاسماعیل حسن‌زادهحسین احمدی*نقش بانوان جوانشیری قراباغ در دربار فتحعلی‌شاه قاجاری اکرم کرمعلیمجتبی ذهابیمینا معینی*مورخان و روایت آنان از نخستین مواجهه های شاه-...
«درحال حاضر فایلی برای دریافت وجود ندارد»
فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام شماره چهل و هشتم

بهار 1400

فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام شماره چهل و هشتم

فهرست مطالب / شهلا بختیاریمژگان صلائی*مشکلات سفرهای زیارتی زنان (مطالعه موردی: زیارت کربلا در دوره دوم قاجار) میر محمدجواد پورهادی حسینیلیدا بلیلان اصلسحر طوفانمحمدرضا پاکدل فرد*«تداوم اندیشه» زبان مشترک معماری مجموعه‌های مذهبی دارالسلطنه تبریز از قرن هفتم تا نهم قمری حلیمه جعفرپور نصیرمحلهاحمدرضا خضری*زمینه های پیوستگی و پایداری فرهنگی ایران در سده¬های نخستین اسلامی اصغر...
«درحال حاضر فایلی برای دریافت وجود ندارد»
فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام شماره چهل و هفتم

زمستان 1399

فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام شماره چهل و هفتم

فهرست مطالب/ زهره باقریان *نقد و بررسی هویت خلفایِ سه‌گانه و علی(ع) در معرفة الصحابه ابونعیم اصفهانی رسول جعفریان روح‌الله توحیدی‌نیا *ابن­ خلدون و دو­راهی نقش سیاست شرعی و عرفی ـ عقلی در صدور احکام اجتماعی اسلام علی شاکر حسین آبادیان *تحلیل مبانی مذهبی قیام‌های ۱۲۹۹ – ۱۳۰۴ش عراق و پیامدهای آن در ایران بدرالسادات علیزاده مقدم ظهراب هاشمی‌پور *بررسی فعالیت‌های...
«درحال حاضر فایلی برای دریافت وجود ندارد»
فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام شماره چهل و ششم

پاییز 1399

فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام شماره چهل و ششم

فهرست مطالب/ زیور احمدزادهطاهره عظیم‌ زادهاردشیر اسدبیگی*هنر خوشنویسی و نقش وزرای عباسی در شکوفایی آن محمد باغستانی کوزه گرمحمد حسن احمدی*نقدی بر تقریر سنتی از مفهوم نظری «جعل حدیث» علیرضا ساریجلومحسن بهرام‌نژادعبدالرفیع رحیمیعباس برومند اعلم*برلاسیان و نقش آنان در تحولات سیاسی عصر تیموری بشیر سراجیعباس پناهیعبدالله همتی گلیان*جایگاه منطقۀ پسیخان در تحولات سیاسی و نظامی...
«درحال حاضر فایلی برای دریافت وجود ندارد»
فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام شماره چهل و پنجم

تابستان 1399

فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام شماره چهل و پنجم

فهرست مطالب/ جعفر آقازاده*حکومت ایلی در ایران: نقش خاندان بیات ماکویی در دوران صدارت حاج ‌میرزا آقاسی سیده فهیمه ابراهیمی*بازشناسی منطق عملی معارف‌پروران بخارایی (مطالعه موردی؛ تفکر سیاسی احمد دانش) عباس بصیری*بازنمایی تاریخ صدر اسلام در جریان نوگرای مسلمان مصر (مطالعۀ موردی: عباس محمود العقاد) سيداحمدرضا خضريزينب شريفي اسدیسید ابوالفضل رضوی*بررسی جایگاه بیعت درگفتمان امام...
«درحال حاضر فایلی برای دریافت وجود ندارد»
فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام شماره چهل و چهارم

بهار 1399

فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام شماره چهل و چهارم

فهرست مطالب/ سید احمدرضا خضریسید محمدمهدی موسوی*میراث تمدنی شیعه در حلب (قرن¬های چهارم و پنجم هجری قمری) علیرضا خلیفه زادهعلیرضا علیصوفی*بررسی علل شکل‌گیری بنادر بوشهر، دیلم و ریگ در دوره صفوی توحید شریفیابوالفضل رضویصالح پرگاری*تحلیل نظام تمّا در ایران محبوبه شفائی‌پورهاشم آقاجریفاطمه جان احمدی*مناسبات سلاطین و فقها در دورة مملوکان مصر حجت عباسی ترکیمنیره کاظمی راشدمحمدتقی...
«درحال حاضر فایلی برای دریافت وجود ندارد»
فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام شماره چهل و سوم

زمستان 1398

فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام شماره چهل و سوم

فهرست مطالب فصلنامه/ جهانبخش ثواقب انور خالندی فرهاد پروانه *سیاست صلح طلبی شاهان سدۀ پایانی صفوی نسبت به دولت عثمانی؛ ۱۰۳۸-۱۱۳۵ق. (با استناد به متن مکتوبات) محمد‌علی چلونگر اصغر منتظرالقائم محمدرضا قنبری *سیاست اسلامی‌سازی در پاکستان (مطالعۀ موردی: از ۱۹۵۸ تا ۱۹۸۸م) اسماعیل حسن‌زاده مریم طارم *کارکرد راه‌های آناتولی در دورۀ سلاطین سلجوقی روم سولماز رئوف جواد نیستانی سیدمهدی...
«درحال حاضر فایلی برای دریافت وجود ندارد»
فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام شماره چهل و دوم

پاییز 1398

فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام شماره چهل و دوم

فهرست مطالب/ نزهت احمدي *گزارش رياض العلماء از منابع مالي علماي عصر صفوي امید بهرامی‌نیا سيد احمدرضا خضري *ابزارهای مورد استفاده در مجازات مجرمان در ایران سده‌های میانه فاطمه السادات سيدقوامي مصطفي ناصري راد *ايلخانان و ضرورت‌هاي بازسازي بغداد سيد مسعود شاهمرادي *ظهور و افول پارسيانِ اسماعيلي‌مسلك آذربايجان در قرن ششم هجري زینب عیوضی علیرضا ملایی توانی *بررسی تغییرات مذهبی...
«درحال حاضر فایلی برای دریافت وجود ندارد»
فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام شماره چهل و یکم

تابستان 1398

فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام شماره چهل و یکم

فهرست مطالب/ محسن آقاحسنی امیر تیمور رفیعی *نقش جهت‌گیری‌های سیاسی در شکل‌گیری گفتمان نمایشی واقعۀ کربلا جواد جهانگیری بهرام بهرامی بهرام امانی چاکلی *مقایسه تطبیقی جایگاه سیاسی قضات در عصر خلافت عباسی (۱۳۲-۶۵۶ق.) و امپراطوری عثمانی (۶۹۹-۱۳۴۱ق.) لیلا خان احمدی *نقش شهرهای ساحلی در فرایند توسعه اقتصادی؛ بررسی موردی نقش بندر سَواکِن در شمال شرق آفریقا سید مسعود سید بنکدار مهناز...
«درحال حاضر فایلی برای دریافت وجود ندارد»
فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام شماره چهلم

بهار 1398

فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام شماره چهلم

فهرست مطالب/ محمدجعفر اشکواری سیدمصطفی حسینی سمانه خلیلی‌فر ❖ بررسی جغرافیانگاری ابن‌خرداذبه به لحاظ منابع محسن الویری زهرا روح الهی امیری ❖ تقابل یا تطابق دیدگاه کلامی بر اندیشه تاریخی؟ بررسی موردی دیدگاه تقی‌الدین علی مقریزی زهره باقریان محمدعلی چلونگر اصغر منتظر القائم ❖ بررسی نزاع گفتمان‌ها بر سر معانی سیاسی- مذهبی در فضایل الصحابه نسایی مطالعۀ موردی...
«درحال حاضر فایلی برای دریافت وجود ندارد»