آرشیو فصلنامه پژوهشکدهRSS Feed

E-mail: faslnameh@pte.ac.ir

فصلنامه پژوهشکده تاریخ اسلام شماره بیستم

بهار 1393

فصلنامه پژوهشکده تاریخ اسلام شماره بیستم

فهرست مطالب محسن بهرام‌نژاد *بررسی جایگاه اجتماعی سادات سیفی حسنی قزوین در عصر صفوی سجاد حسینی حسین میر‌جعفری لقمان دهقان نیری *گلستان ارم؛ پیشرو در تاریخنگاری علمی در زبان فارسی مسعود صادقی محمدجعفر اشکواری *احمـد‌بن‌‌عـمـر‌العُـذری (۳۹۳- ۴۷۸ق) (نخستین جغرافی‌دانِ عجایب‌نگارِ اندلسی) سید ابوالقاسم فروزانی لیدا مودت *تحلیلی بر مناسبات سیاسی حکومت بنی¬عمار با سلجوقیان، فاطمیان...
 
فصلنامه پژوهشکده تاریخ اسلام شماره نوزدهم

زمستان 1392

فصلنامه پژوهشکده تاریخ اسلام شماره نوزدهم

فهرست مطالب سید احمدرضا خضری احمد فلاح‌زاده *نظام حاکم بر بازارهای شبه جزیره در دو زمانه جاهلی و عصر نبوی نیره دلیر *مشارکت اجتماعی زنان در سیره پیامبر و مقایسه آن با قرائت غزالی در احیاء علوم الدین مرتضی رضایی *بررسی سیرة مدنی رسول خدا(ص) در پژوهش‌های تاریخی همیلتون گیب محمدحسین رفیعی *جریان‌شناسی سیره‌پژوهی درغرب؛ با تأکید بر مطالعات درباب اعتبار و وثاقت حدیث در سنت اسلامی نعمت الله...
 
فصلنامه پژوهشکده تاریخ اسلام شماره هجدهم

پاییز 1392

فصلنامه پژوهشکده تاریخ اسلام شماره هجدهم

فهرست مطالب صادق آئینه وند وحید باصری *بررسی سنّت منافَرَه در جاهلیت و بازتولید و پیامدهای آن در دوران اسلامی ( با تکیه بر منافره های هاشمیان) محمد علی اکبری مهناز کیباخی *موقوفة اود(سدة هجده تا بیست میلادی) جمال رزمجو فاطمه جان احمدی احمدرضا خضری *تحول اصطلاح ساراسن و کاربست آن در میان اروپاییان تا پایان سدة سیزده میلادی دکتر علی رضا علی صوفی فرهاد دشتکی‌نیا *مسجد و نظام آموزشی سنتی و جدید...
 
فصلنامه پژوهشکده تاریخ اسلام شماره هفدهم

تابستان 1392

فصلنامه پژوهشکده تاریخ اسلام شماره هفدهم

فهرست مطالب علیرضا اشتری تفرشی *جغرافیای تاریخی و جایگاه اقتصادی دینور غلامعلی پاشازاده *جودت پاشا: پیوند تاریخ نگاری و اندیشۀ سیاسی با مبانی غربی- اسلامی داریوش رحمانیان سید مقداد نبوی رضوی *نقش و جایگاه شیخ هادی نجم آبادی در تکوین جنبش مشروطیت ایران علی سالاری شادی محمد خرم کشاورز *بررسي مناسبات متوكل خليفة عباسي با علويان بدرالسادات علیزاده مقدم *نگاهي به جايگاه خاندان اعتمادالدولة...
 
فصلنامه پژوهشکده تاریخ اسلام شماره شانزدهم

بهار 1392

فصلنامه پژوهشکده تاریخ اسلام شماره شانزدهم

فهرست مطالب سيده ليلا تقوی سنگدهی بهرام امانی چاکلی *بررسی تطبيقی انديشه های سياسی سيد قطب و حسن حنفی جمال خسروی امیر سجادی *جامعه‏ شناسي تاريخي: تبيين‏ هاي تعميم ‏پذير يا روايت‏ هاي گوناگون سید احمد رضا خضری *مزیدیان و نقش آنان در گسترش تمدّن اسلامی مرتضی دانشیار علی بیات *تأمّلی در منابع اطلاعات و مفهوم منبع در آثار تاریخی مسلمانان مطالعة موردی: تاریخ بیهق ابوطالب سلطانیان حسن کهنسال *بررسی...
 
فصلنامه پژوهشکده تاریخ اسلام شماره پانزدهم

زمستان 1391

فصلنامه پژوهشکده تاریخ اسلام شماره پانزدهم

فهرست مطالب فيروز آزادي، سيد اصغر محمود آبادي * تحولات ساختار شهري فسطاط در دورة سفيانيان( ۴۰ تا ۶۴ ه .ق) نزهت احمدي * نهاد وقف در دورة صفوي عباس برومند اعلم، رقيه اناركي * نهادهاي آموزشي مغرب اقصي در عصر بني مرين مصطفي پير مراديان، اصغر منتظرالقائم، فرشته بوسعيدي * نقش اصحاب ايراني امام حسن عسكري(ع) در علم الحديث با تكيه بر كتب اربعة شيعه مهناز عباسي، حسين مفتخري، نعمت الله فاضلي * فرايند...
 
فصلنامه پژوهشکده تاریخ اسلام شماره چهاردهم

پاییز 1391

فصلنامه پژوهشکده تاریخ اسلام شماره چهاردهم

فهرست مطالب محمد جواد ابوالقاسمی کاظم قاضی زاده *تفويض تشريع احكام در سيرة پيامبر اكرم (ص) از نگاه عالمان اهل سنّت مجتبی خلیفه زمانه حسن نژاد *تجارت در قلمرو باوندیان اسپهبدیة طبرستان(۴۶۶-۶۰۶ه‍.ق) محمد کاظم رحمتی *عالمان امامي و مبناي رفتار سیاسی آنان در دورة صفوی علي رضائيان *بررسي و مقايسة روند مشروعیت یابی سیاسی سلاطین سلجوقی: طغرل (۴۲۹-۴۵۵ه‍.ق) و سنجر(۵۱۱-۵۵۲ه‍.ق) حبیب زمانی محجوب احمد...
 
فصلنامه پژوهشکده تاریخ اسلام شماره سیزدهم

تابستان 1391

فصلنامه پژوهشکده تاریخ اسلام شماره سیزدهم

فهرست مطالب محمد احمدی منش *زمینه ها و ماهیت بحران در خلافت عباسی در دوره ی خلافت مقتدر(۲۹۵ ـ ۳۲۰ه‍.ق) محمد باقر خزائیلی دکتر اصغر منتظر القائم دکتر حسین میر جعفری *بررسی مقایسهای طبقه بندی علوم از دیدگاه فخرالدین رازی و شمس الدین آملی زهره دهقان پور محسن معصومی *نقش ایرانیان در فتح ایران به دست اعراب از آغاز تا پایان سده ی نخست هجری قمری (گروه ها، انگیزه ها و انواع همکاری) داریوش رحمانیان حسین...
 
فصلنامه پژوهشکده تاریخ اسلام شماره دوازدهم

بهار 1391

فصلنامه پژوهشکده تاریخ اسلام شماره دوازدهم

فهرست مطالب سيد هاشم آقاجري، مهدي دهقان حسام پور، كامران حماني * علل رواج اعتياد در جامعه ي عصر قاجار و آثار اجتماعي آن حجت فلاح توتكار، محسن پرويش * مواضع علما در برابر كودتاي سوم اسفند ۱۲۹۹ هجري شمسي ۳ غلامحسين زرگري نژاد * اقسام سياست در انديشه ي سياسى ابن ابى ربيع فرهاد صبوري فر، محمود طاووسي، كتايون مزداپور * بررسي رويكرد سفرنامه نويسان خارجي نسبت به زردشتيان؛ در عصر ناصري و مظفري غلامرضا...
 
فصلنامه پژوهشکده تاریخ اسلام شماره یازدهم

زمستان 1390

فصلنامه پژوهشکده تاریخ اسلام شماره یازدهم

سید احمد رضا خضری اعظم فولادی پناه فعالیت های مذهبی کارملیت ها در ایران عصر صفوی* مجتبي خليفه مناسبات ملوك بني قيصر كيش و حكام عيوني بحرين* منصور داداش نژاد روگرفت از کتاب کشف الغُمَّه ی اربلی کندوکاو در منابع کتاب الفصول الُمهّمه ی ابن صبّاغ مالکی* اميد رضائی حرفه، همزيستی و پيوندهای محلی: عوامل ريشه دواندن سلسله ی تمّامی در شيراز دوره ی قاجاريه* علیرضا کریمی علل تنش در روابط خارجی ایران...