آرشیو فصلنامه پژوهشکدهRSS Feed

E-mail: faslnameh@pte.ac.ir

فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام شماره سی و ششم

بهار 1397

فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام شماره سی و ششم

فهرست مطالب/   علی بحرانی‌پور *اروپا و جنگ‌های صلیبی در تاریخ‌نگری و تاریخ‌نگاری متئو پاریس: یک تاریخ عمومی اروپایی یا گذار به تاریخ‌نگاری جهانی؟   عباس بصیری *بررسی و نقد سیره‌نگاری سپهر در ناسخ‌التواریخ   سعید شیرازی علی بیات *بیگم‌های بوپال (بهوپال) و تاریخ‌نگاری   عبدالله متولی *بررسی روند قضایی و دادرسی در منطقه فرارود در آستانه تهاجم روس‌ها مطالعه موردی: خان‌نشین بخارا   سیدجلال...
 
فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام شماره سی و پنجم

زمستان 1396

فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام شماره سی و پنجم

فهرست مطالب/ مظهر ادوای انور خالندی *واکاوی مفهوم جهاد و مصادیق آن در دورۀ صفویه علیرضا خواجه احمد عطاری عاطفه صادقی *جاودانگی صورت‌های سمبلیک در تزیینات مسجد جامع عباسی اصفهان و مسجد سلطان احمد استانبول زهیر صیامیان گرجی سعید موسوی سیانی محمدباقر دالوندی *تحلیل گفتمانی میراث حدیثی شیعه؛ مبانی و نتایج مطالعۀ موردی: بصائر الدرجات صفار قمی مرضیه عالم‌جان طاهره عظیم‌زاده تهرانی محمدتقی...
 
فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام شماره سی و چهارم

پاییز 1396

فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام شماره سی و چهارم

فهرست مطالب/ آرمین دخت امین فاطمه جان احمدی رضا شعبانی *تفاوت‌های زیست‌محیطی و ساختار شهری فسطاط و قاهره مهنازبابایی توسکی محمد کریم یوسف سید اصغر محمود آبادی فیض اله بوشاسب گوشه *اجلاس رملّه (۵۲۴ م) و تأثیر آن بر اقتصاد سیاسی دولت‌های بیزانس و ساسانی در دریای سرخ محسن رحمتی *جغرافیای تاریخی ملایر در قرون نخستین اسلامی توران طولابی *آرمان‌شهر در اندیشۀ یک متفکر عثمانی: بررسی رؤیا اثر...
 
فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام شماره سی و سوم

تابستان 1396

فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام شماره سی و سوم

فهرست مطالب محمد احمدی منش *سرشت گفتمانی جریان ارجاء در عصر اموی محمدجعفر اشکواری سیدجمال موسوی مسعود صادقی *عجایب‌نگاری در تمدن اسلامی: خاستگاه و دوره‌بندی طاهر بابایی سیداحمدرضا خضری حسن حضرتی *نقش کاتبان ایرانی در تحول و توسعۀ کتابت درباری عثمانی: دورۀ سلیم اول (حک: ۹۱۸- ۹۲۶ ق) و سلیمان قانونی (حک: ۹۲۶- ۹۷۳ ق) حمیده شهیدی *درویشان بکتاشی در اسناد تشکیلات اداری آستان قدس رضوی از صفویه تا...
 
فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام شماره سی و دوم

بهار 1396

فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام شماره سی و دوم

فهرست مطالب جعفر آقازاده *نزاع آزادی‌خواهی و استبداد در ایران: تحلیلی بر مبارزات مشروطه‌خواهان خوی با خوانین ماکو در انقلاب مشروطه سهراب اسلامی یونس فرهمند *مناسبات سیاسی و نظامی بربرها با خلفای اموی اندلس (۱۳۸-۴۲۲ق.) رسول جعفریان احمدرضا خضری محمدحسین رفیعی *عبدالله سویدی و روایتی سلَفی از کنگره تقریب نادرشاه افشار در نجف سجاد حسینی *سیر تطور معنایی واژۀ قزلباش محمد ابراهیم زارعی یداله...
 
فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام شماره سی و یکم

زمستان 1395

فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام شماره سی و یکم

فهرست مطالب محسن بهرام نژاد *بازشناسی توحیدخانه در ایران عهد صفوی: زوال نظام خانقاهی فریبا پات *اوضاع سیاسی- اقتصادی مرو در جادۀ خراسان تا حملۀ مغول سیده لیلا تقوی سنگدهی سعیده وحیدفر *بررسی تطبیقی آرای حسن البنا و مصطفی السباعی رهبران اخوان‌المسلمین مصر و سوریه در مورد حکومت سیداحمدرضا خضری نعیمه ملکی *واکاوی اندیشه‌های اعتقادی میرزامحمد اخباری از دیدگاه میرزا اسداللّه شهرخواستی مازندرانی علی‌اصغر...
 
فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام شماره سی ام

پاییز 1395

فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام شماره سی ام

فهرست مطالب علی ارطغرل *نوادگان امام ابوحامد الغزالی در آسیای صغیر آرمین‌دخت امین *تاریخ‌نگار ایرانی در دربار عثمانی و رویکرد به تشیع با تکیه بر تاریخ جنّابی طاهر بابایی *جایگاه نوروز در تشکیلات حکومتی عثمانی (عصر متقدم) آزاده حسنین  *مطالعۀ تطبیقی «گلستان هنر» و «مناقب هنروران» نصرالله صالحی *تأملاتی در تاریخ‌نگاری فارسی در دورة عثمانی مهدی عبادی *برآمدن یک شهر اسلامی: مدارس و تبدیل...
 
فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام شماره بیست و نهم

تابستان 1395

فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام شماره بیست و نهم

فهرست مطالب محمدتقی امامی خوئی محمدامین نژد نجفیان *نقش تصوف شهری عامه در تحولات سیاسی و اجتماعی آناتولی در سده‌های هفتم و هشتم هجری مرجان شهرکی فرخنده *بررسی قبور و آرامگاه­های دورة اسلامی سیستان ( مطالعه موردی حوزة زَهَک) حمیده شهیدی *سیاست مذهبی سلطان‌حسین بایقرا(مطالعة موردی: تأثیر بر تشیع) عباس قدیمی قیداری عباس قدم *امین‌الدوله و سیاست خارجی ایران در عصر قاجاریه ندا گلیجانی مقدم *تحول...
 
فصلنامه پژوهشکده تاریخ اسلام شماره بیست و هشتم

بهار 1395

فصلنامه پژوهشکده تاریخ اسلام شماره بیست و هشتم

فهرست مطالب احمد بادکوبه هزاوه معصومه آبانگاه ازگمی *تأثیر وضعیت نظامی، سیاسی و مذهبی عصر ایوبیان بر تاریخ نگاری مصر و شام صالح پرگاری علی منصوری *تعامل و تقابل نهادهای امارت و وزارت در عهد ارغون (۶۸۳ تا ۶۹۰ ق.) شهربانو دلبری غلامحسین بشکنی *بررسی راه دریایی از  سیراف تا چین مطابق سفرنامۀ ابوزید سیرافی ساسان طهماسبی روابط صوفیه و معتزله عبدالکریم عطّارزاده *مقدمه‌ای بر گونه‌ها و انگیزه‌های...
 
فصلنامه پژوهشکده تاریخ اسلام شماره بیست هفتم

زمستان 1394

فصلنامه پژوهشکده تاریخ اسلام شماره بیست هفتم

فهرست مطالب امين رضا توحيدي، مصطفي پيرمراديان * تبيين علل غلبه سياست ورزي بر دين محوري بني عباس در امر حج و زيارت بهناز كيباخي، فاطمه جان احمدی * بررسي و نقد نخستين آثار اسماعيلي (نيمة سدة دوم تا نيمة سدة چهارم هجري قمري) حسن حضرتي، صباح قنبري * حكومت دراويش در كردستان عراق ( ۱۹۱۸ ۱۹۳۱ م.) سيد احمد رضا خضري، عبدالله فرهي * تطور مفهوم علم درگذر از عصر جاهلي به عصر نبوت محمد حسن رازنهان، ابراهيم...