نشست‌ علمیRSS Feed

گزارش نشست علمی با عنوان «سلفی‌گری در عراق»

گزارش نشست علمی با عنوان «سلفی‌گری در عراق»

گروه جریان‌های فکری پژوهشکدۀ تاریخ اسلام روز دوشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۷ نشست علمی با عنوان «سلفی‌گری در عراق» با سخنرانی آقای دکتر یاسر قزوینی (استادیار دانشگاه تهران) و آقای دکتر هادی معصومی زارع (پژوهشگر حوزه عراق و شامات)  برگزار کرد. آقای دکتر یاسر قزوینی (استادیار دانشگاه تهران): در طول مسیری که در مورد داعش کارمی کردم یک پرسش در ذهن من ایجاد شده بود. می خواستم بحث امروز را با... ادامه مطلب »
  • نحوه مشاهده :