اخبار پژوهشکده در رسانه هاRSS Feed

گزارش سراي اهل قلم در مورد نشست با عنوان «واكنش نخبگان آسياي مركزي به سلطه روسيه تزاري»

گزارش سراي اهل قلم در مورد نشست با عنوان «واكنش نخبگان...

در سراي اهل قلم؛ «واكنش نخبگان آسياي مركزي به سلطه روسيه تزاري» بررسي شد: سلسله سخنراني هاي تخصصي گروه جريان هاي فكري با عنوان «واكنش نخبگان آسياي مركزي به سلطه روسيه تزاري» در سراي اهل قلم برگزار شد. به گزارش روابط عمومي موسسه خانه كتاب، سلسله سخنراني هاي تخصصي گروه جريان هاي فكري با عنوان «واكنش نخبگان آسياي مركزي به سلطه روسيه تزاري» با همكاري پژوهشكده تاريخ اسلام و خانه كتاب يك شنبه... ادامه مطلب »
  • نحوه مشاهده :