تابستان 1400

فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام شماره چهل و نهم

فهرست مطالب شماره /

محدثه پاینده
سید علیرضا ابطحی
ناصر جدیدی
*رویکرد اجتماعی فضل الله بن روزبهان خُنجی در تاریخ نگاری رسمی

محمد پوزش
مهدی گلجان
*مناسبات سیاسی و تجاری ایران و آلمان در جنگ جهانی دوم

یاسمن جوانشیر
منیژه صدری
اسماعیل حسن‌زاده
حسین احمدی
*نقش بانوان جوانشیری قراباغ در دربار فتحعلی‌شاه قاجاری

اکرم کرمعلی
مجتبی ذهابی
مینا معینی
*مورخان و روایت آنان از نخستین مواجهه های شاه- قزلباش در تاریخ‌نگاری صفویه

سید محمدهادی گرامی
*نسبت دو گفتمان تفسیری شیعی در اواسط سدۀ دوم هجری؛ طیف مفضّل و غالیان تندرو

علی مشهدی رفیع
*آداب جانقی در آینۀ متون دستورنامه‌های درباری دورۀ صفوی

علی اکبر نجفی رودمعجنی
جواد عباسی
*فردوسی و بستر سازی نظری برای قدرت‌یابی نهاد وزارت در قرون میانه ی تاریخ ایران) قرون پنجم تا نهم)

نوشته شده توسط admin2 در سه‌شنبه, 12 اکتبر 2021 ساعت 11:03 ق.ظ

دیدگاه

logo-samandehi