مجموعه کارگاه‌های ارتقای دانش نظری و قابلیت‌های پژوهشگران حوزه تاریخ

شیوه نامه کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده تاریخ اسلام

«پژوهشکده تاریخ اسلام» در نظر دارد تا مجموعه کارگاه‌هایی را با هدف ارتقای دانش نظری و قابلیت‌های پژوهشگران حوزه تاریخ برگزار نماید. اصول و ضوابط این کارگاه‌ها به شرح ذیل است:

۱٫ ضرورت‌ها و اهداف
– ارتقاء سطح دانش نظری
– تعمیق و بهبود مهارت‌های عملی و پژوهشی
– کسب آگاهی و شناخت کلی و عام در پیوند با موضوع
– درک و دریافت دقیق موضوع
– رفع خلأهای نظری و ضعف‌های عملی در انجام پژوهش‌های تاریخی
– معرفی دقیق و جامع با منابع مربوط به موضوع کارگاه (اعم از کتب، مقالات، سمینارها، سخنرانی‌ها و دیگر کارگاه‌های برگزار شده در پیوند با موضوع).

۲- انواع کارگاهها:
کارگاه‌های علمی از این دست به انواع مختلفی تقسیم‌بندی می‌شوند، اما از آنجا که کارگاه‌های مورد نظر (مشمول این شیوه‌نامه) صرفاً آموزشی – پژوهشی است، به دو نوع تقسیم می‌شوند:
۱٫ تحلیلی – نظری: طرح مباحث تئوریک و تفسیری
۲٫ عملی – کاربردی: جهت ارتقاء قابلیت و مهارت‌های عملی و کاربردی شرکت‌کنندگان در کارگاه

۳٫ درجه‌بندی کارگاه‌ها:
درجه بندی کارگاه‌ها بر عهده شورای علمی هر یک از گروه‌ها است که بر اساس طرح پیشنهادی مجری صورت می گیرد و به قرار ذیل است:
-سطح ۱: کارگاه آموزشی – ترویجی: مخاطب این کارگاه‌ها دانشجویان هستند.
– سطح ۲: کارگاه تخصصی – ترویجی: مخاطبان این کارگاه متخصصین هستند.
– سطح ۳: کارگاه آموزشی که مجری، جدیدترین دستاوردهای علمی – پژوهشی خود را در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد.
۴٫ موضوع کارگاه‌ها:
موضوع ارائه شده از سوی مجری تنها با احراز شرایطی که در ذیل بدان اشاره می رود به تأیید شورای علمی گروه خواهد رسید:
– متناسب و مرتبط با حوزه‌های مطالعاتی مندرج در دستور کار پژوهشکده
– مطابق و هماهنگ با برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی پژوهشکده
– روزآمد و حاوی جدیدترین دستاوردها
– جذاب، برانگیزاننده و قابل تأمل و محل مناقشه
– رسا، دقیق، گویا و به دور از کلی‌گویی و ابهام جهت فهم بهتر اهداف و نتایج
– پاسخ‌گویی به نیازهای نظری و روشی و عملی شرکت‌کنندگان.

۵٫ شیوه اجرای کارگاه‌‌ها
الف – کارگاه‌های آموزشی با حضور یک یا چند نفر به عنوان مجری یا مجریان و تعدادی از شرکت‌کنندگان اجرا خواهد شد که شامل سه مرحله قبل از برگزاری، در حین برگزاری و پس از برگزاری می‌باشد که شرح آن به قرار ذیل است:
قبل از برگزاری کارگاه‌ها:
– تدوین اصول عام ناظر بر اجرای کارگاه در تناسب با موضوع پیشنهادی از سوی مجری
– تنظیم و اعلام اهداف هر کارگاه اعم از اهداف و نتایج و دستاوردهای نظری و عملی آن
– اعلام صورت وسایل و امکانات مورد نیاز برگزاری کارگاه به دفتر پژوهشکده توسط مجری
– دعوت از شرکت‌کنندگان به طرق مختلف، دست کم سه هفته پیش از برگزاری کارگاه، به منظور آگاهی از موضوع کارگاه و احراز آمادگی علمی لازم جهت شرکت در آن
– ارائه پرسش‌نامه‌ای به شرکت‌ کنندگان به منظور آگاهی از سطح دانش آنها در رابطه با موضوع کارگاه (در صورت بالا بودن تعداد متقاضیان) از سوی مجری
– اعلام پیش‌نیازهای علمی مورد نیاز جهت شرکت در کارگاه
– معرفی منابع و مآخذ مربوط به موضوع کارگاه، به مخاطبان از سوی مجری
– ارائه خلاصه‌ای از رئوس کلی عناوین و مطالب و موضوعات هر کارگاه جهت آشنایی قبلی مشارکت‌کنندگان از سوی مجری.
حین برگزاری کارگاه‌ها:
– عدم اتکای صرف به شیوه سخنرانی و بهره‌گیری از روش‌های گوناگون مانند حل مسأله، سمینار، گروه‌بندی، پرسش و پاسخ شفاهی و کتبی و…
– ترغیب شرکت‌کنندگان برای مشارکت فعالانه در کارگاه توسط مجری
– آموزش از طریق درگیر کردن مخاطبان در فعالیت مستمر کارگاهی
– تعریف و تعیین تکلیف عملی برای هر یک از جلسات کارگاه توسط مجری
– تعامل مجری و شرکت‌کنندگان به گونه‌ای که مجری عمدتاً تدوین کننده نظرات و تلاش‌های فکری اعضا باشد
– تعریف کار عملی برای جلسه بعد از سوی مجری.
پس از برگزاری کارگاه‌ها:
– ارائه گواهینامه به شرکت‌کنندگان پس از برگزاری یک آزمون نهایی (صدور گواهینامه شرکت در کارگاه منوط به قبولی در آزمون نهایی است)
– ثبت و ضبط بازده کارگاه‌های آموزشی و پژوهشی به صورت یک لوح فشرده و ارائه نسخه ای از آن به شرکت‌کنندگان
– در صورت امکان تدوین جلسات برگزار شده در قالب یک مجموعه و چاپ و انتشار آن (پس از ویراستاری)
ب. مشخصات و وظایف مجری
– مجری هر کارگاه باید از صلاحیت‌های علمی لازم برخوردار باشد.
– دارای مدرک دکترا باشد یا صلاحیت علمی او برای گروه احراز شده باشد و یا دست کم صاحب تألیف و ترجمه در زمینه موضوع کارگاه باشد.
– ارائه طرح پیشنهادی به گروه، دست کم یک ماه پیش از برگزاری کارگاه
– مبادرت به برگزاری کارگاه پس از کسب پذیرش طرح از سوی شورای علمی گروه
ج. مشخصات و شرایط شرکت‌کنندگان
– ثبت‌نام در زمان مقرر
– پاسخ‌گویی به پرسش‌نامه ارائه شده از سوی مجری
– متقاضیان می توانند از تمامی گرایش‌ها و رشته‌های علوم انسانی باشند
– کارگاه ویژه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی و بالاتر است

۶٫ تعهدات متقابل پژوهشکده تاریخ اسلام و مجریان
– هر گونه بهره برداری از دستاوردهای کارگاه‌ها پس از پایان کارگاه باید بر اساس توافق طرفین و در چارچوب قرارداد صورت گیرد.
– تعهدات مالی پژوهشکده در قبال مجریان بستگی به سطح دانش و میزان ابتکار و خلاقیت آنان در برگزاری هر چه بهتر و پربارتر کارگاه‌ها و نیز رده بندی صورت گرفته از سوی شورای علمی گروه دارد.

نوشته شده توسط پژوهشکده تاریخ اسلام در شنبه, 27 فوریه 2016 ساعت 10:10 ق.ظ

دیدگاه

logo-samandehi