کارگاه‌ آموزشیRSS Feed

مجموعه کارگاه‌های ارتقای دانش نظری و قابلیت‌های پژوهشگران...

شیوه نامه کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده تاریخ اسلام «پژوهشکده تاریخ اسلام» در نظر دارد تا مجموعه کارگاه‌هایی را با هدف ارتقای دانش نظری و قابلیت‌های پژوهشگران حوزه تاریخ برگزار نماید. اصول و ضوابط این کارگاه‌ها به شرح ذیل است: ۱٫ ضرورت‌ها و اهداف – ارتقاء سطح دانش نظری – تعمیق و بهبود مهارت‌های عملی و پژوهشی – کسب آگاهی و شناخت کلی و عام در پیوند با موضوع – درک و دریافت دقیق... ادامه مطلب »
  • نحوه مشاهده :