شرح رساله قرابادین ابویوسف یعقوب بن اسحاق الکندی

داروشناسی (و داروسازی) از جمله صنایعی است که در دنیای اسلام و تمدن برآمده از آن، رونق بسیار زیادی یافت و دیرتر از دیگر علوم از نوآوری، جذب و پیشرفت باز ایستاد. این علم در گذر زمان، از یک سو با پزشکی و درمانگری و از سوی دیگر با صنعت، تجارت و کشاورزی و در نهایت با ماوراء‌الطبیعه و علوم رمزی رابطۀ تنگاتنگی برقرار کرد.

ابویوسف یعقوب الکندی فیلسوف و پزشک نام‌آور قرن سوم قمری، در ترجمه و جذب علوم مختلف به دنیای اسلام نقش‌آفرینی کرده و در این فرایند بسیار حائز اهمیت بوده است. او ۲۸ اثر پزشکی دارد و رساله قرابادین (کتاب حاضر) جزو آثار پزشکی منتسب به وی است. نسخۀ منحصر به فرد این رساله را محقق برجسته «مارتین لوی» تصحیح کرده و به زبان انگلیسی برگردانده است. او در مقدمۀ این اثر، نگاهی کوتاه به زندگی کندی و تاریخ داروسازی و دستاوردهای آن در تمدن اسلامی داشته و تفسیر زبان‌شناسانهای بر اجزای مفردات دارویی که موضوع رساله است، افزوده است. در مجموع، در کتاب تصویر کاملی از داروشناسی در پگاه تمدن اسلامی ارائه شده است. تصویری که زمینه را برای محققان تاریخ پزشکی و مردم‌شناسی فراهم می‌آورد تا جایگاه ملل مختلف از جمله ایران را در نضج‌گیری این علم روشن‌تر سازند و به پژوهشگران پزشکی کمک می‌کند تا داده‌های فیلسوف پزشک عرب و اطلاعات گسترده‌ای را که مصححان از کشورهای مختلف به دست آورده‌اند، به محک آزمایش و تجربه بگذارند.

نوشته شده توسط پژوهشکده تاریخ اسلام در چهارشنبه, 30 اکتبر 2019 ساعت 2:16 ب.ظ

دیدگاه