روایت «آن دیگری» (بازنمایی هویت و نقش های جنسیتی در خاطره نگاری زنان ایران)

همزمانی حضور زنان در اجتماع و فرهنگ مکتوب به دلیل تحولات اجتماعیِ برآمده از انقلاب مشروطیت، باعث خودآگاهی از هویت زنانه و توجه به آن شد. آگاهی از این هویت، در روی­آوری بخشی از زنان ایرانی برای ثبت تجربیات زیستۀ خویش به شکل «خودزندگینامه‌نویسی» مؤثر بوده است. کتاب حاضر برای نخستین بار با کاربست مفهوم «هویت روایی» پل ریکور فیلسوف و ادیب نامدار فرانسوی، به تحلیل چگونگی بازنمایی هویت و نقش‌های جنسیتی در این «خودنگاری»‌های زنانه، همراه با توجه به ساختار روایی این خاطرات -در دورۀ زمانی انقلاب ۱۲۸۵ تا انقلاب ۱۳۵۷-پرداخته است.

.

نوشته شده توسط admin2 در چهارشنبه, 07 دسامبر 2022 ساعت 1:38 ب.ظ

دیدگاه

logo-samandehi