روابط سیاسی و تجاری نواحی شمال شرق ایران با روسیه در آغاز قرن بیستم

ایران از نیمۀ حکومت ناصرالدین‌شاه قاجار (حک:۱۲۶۵-۱۳۱۴ق) به‌طور کامل به زنجیرۀ اقتصاد بازار جهانی متصل و به عرصه‌ای برای رقابت روس و انگلیس تبدیل شد. انگلیسی‌ها تا زمان سلطنت مظفرالدین‌شاه قاجار (حک:۱۳۱۴-۱۳۲۴ق) در این عرصه از رقیب جلوتر بودند، اما پس از به تخت نشستن این پادشاه میدان را به‌طور کامل به روس‌ها واگذاشتند و حتی نزدیک بود از آلمان‌ها نیز عقب بیفتند؛ اگر با وقوع جنگ جهانی اول شرایط به گونۀ دیگری رقم نمی‌خورد. هرچند کلیت این رقابت و پیش افتادن روس‌ها از انگلیسی‌ها در آن سال‌ها، بر عموم محققان تاریخ معاصر آشکار است، اما احتمالاً سازوکارها و فرایندهای تدریجی این روند چندان روشن نیست. کتاب حاضر تبیین آماری و تشریحی آن رقابت، با نگاهی از درون روسیه به این رویداد تاریخی و البته با تمرکز بر محدودۀ خراسان است. 

نوشته شده توسط admin2 در شنبه, 26 نوامبر 2022 ساعت 7:43 ق.ظ

دیدگاه

logo-samandehi