گزارش نشستRSS Feed

گزارش نشست علمی با عنوان «سلفی‌گری در افغانستان»

گزارش نشست علمی با عنوان «سلفی‌گری در افغانستان»

به گزارش روابط عمومی پژوهشکدۀ تاریخ اسلام، گروه جریان‌های فکری نشست علمی با عنوان «گونه‌شناسی جریان‌های اسلامی معاصر در افغانستان» را در روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۹/۲۷ با سخنرانی آقایان دکتر مجتبی نوروزی و دکتر احمد شعیب مسلم یار برگزار کرد. دکتر مسلم یار: در نخست می‌خواهم یک گونه شناسی از جریانهای دینی در افغانستان داشته باشم. دقیقا در جلسه دو سال قبل تمام صحبت های ما در مورد سلفی گری... ادامه مطلب »
  • نحوه مشاهده :