همایش‌RSS Feed

همایش بایسته‌های رجال‌پژوهی و مطالعات خاندان‌های اسلامی

همایش بایسته‌های رجال‌پژوهی و مطالعات خاندان‌های اسلامی

گروه رجال و خاندان‌های اسلامی پژوهشکده تاریخ اسلام برگزار می‌کند: ضوابط همایش بایسته‌های رجال‌پژوهی و مطالعات خاندان‌های اسلامی ۱-مقالات پژوهشی در موضوع های زیر برای بررسی و چاپ در مجموعه مقالات همایش پذیرفته خواهد شد. محورهای همایش: -مدحثان و جامعان جوامع حدیثی -خاندان‌های اسلامی و نقش ایشان در جریان‌های فکری و فرهنگی -شخصیت‌های دینی، سیاسی، علمی، ادبی، هنری و تأثیرگذاری ایشان... ادامه مطلب »
  • نحوه مشاهده :