همایش‌RSS Feed

همایش مناسبات فکري و  فرهنگي ايران با آسياي مرکزي و قفقاز (تا ۱۹۱۷م)

همایش مناسبات فکري و فرهنگي ايران با آسياي مرکزي و قفقاز...

گروه جریان های فکری پژوهشکده تاریخ اسلام برگزار می‌کند:     ضوابط همایش مناسبات فکري و  فرهنگي ايران با آسياي مرکزي و قفقاز (تا ۱۹۱۷م)   ۱-مقالات پژوهشی در موضوع های زیر برای بررسی و چاپ در مجموعه مقالات همایش پذیرفته خواهد شد.   محورهای همایش:   انديشه و تفکر -رویارویی­ های سنت و مدرنیته -جنبش‌ها و جریان­ های فکری و فرهنگي -جنبش ها، جریان ها و سیاست­ های هویت گرایانه -سیاست ها و انديشه­... ادامه مطلب »
  • نحوه مشاهده :