همایش‌RSS Feed

گزارش همایش «دکتر علی شریعتی و دانش تاریخ»

گزارش همایش «دکتر علی شریعتی و دانش تاریخ»

همایش دو روزه «دکتر علی شریعتی و دانش تاریخ» که در روزهای دوم و سوم اسفندماه سال ۱۳۹۱ در محل پژوهشکده تاریخ اسلام برگزار شده بود با عنوان «مجموعه مقالات همایش علی شریعتی و دانش تاریخ» چاپ و منتشر شد. چکیده مقالات این همایش در یک مجلد جداگانه، روز همایش به شرکت کنندگان ارائه شد. مهمترین علت تأخیر در چاپ این مجموعه مقالات، تکمیل کردن نواقص مقالات ارائه شده از طریق گروه مربوطه بود.   دبیر... ادامه مطلب »
  • نحوه مشاهده :