همایش‌RSS Feed

دومین همایش جغرافیای تاریخی

دومین همایش جغرافیای تاریخی

ضوابط پذیرش مقاله در دومین همایش جغرافیای تاریخی -مقالات پژوهشی در موضوع‌های زیر برای بررسی و چاپ در مجموعه مقالات همایش پذیرفته خواهد شد. محورهای همایش: الف- مکتب‌های مطرح و مهم در جغرافیای تاریخی ب- مبانی و دیدگاه‌های جدید در جغرافیای تاریخی پ- جغرافیای تاریخی منطقه تهران ت- جغرافیای تاریخی سواحل دریای مازندران ث- جغرافیای تاریخی دشت‌های کویر و لوت ج- جغرافیای تاریخی... ادامه مطلب »
  • نحوه مشاهده :