زمستان 1397

فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام شماره سی و نهم

فهرست مطالب/

مهدیه پاکروان

زهرا سالاریان

❖ نقد و واکاوی حملۀ مسلمانان به کاروان‌های تجاری قریش در ماه‌های آغازین هجرت برای کسب درآمد از دیدگاه مستشرقین

هوشنگ خسرو بیگی

مژگان صادقی فرد

❖ بررسی بنیان‌های مشروعیت حکومت آل‌مظفر (۷۹۵-۷۱۳ ق.)

ناهید شفیعی

علیمحمد ولوی

مریم معزی

❖ تأثیر رقابت تجاری فاطمیان و عباسیان بر گرایش عشایر قفص جنوب کرمان به اسماعیلیۀ فاطمی

محمد قزوینی نظم‌آبادی

امامعلی شعبانی

❖ بررسی علل سیاسی ضعف و سقوط حکومت ممالیک (۶۴۸ -۹۲۳ق.)

علی‌اکبر نجفی رودمعجنی

جواد عباسی

محمدتقی ایمان‌پور

❖ منابع مشروعیت نهاد وزارت در قرون میانۀ تاریخ ایران (قرون پنجم تا نهم هجری)

شفیق نزارعلی ویرانی

زینب فرخی

 جیران گاهان

❖ روز سَبْت و حدود دین در اندیشه حکیم ناصر خسرو

عثمان یوسفی

شهرام یوسفی‌فر

سید محمدرضا حسینی

حسین علی بیگی

❖ جایگاه اجتماعی اهل ذمه در عصر خلافت عمربن‌خطاب)۱۳-۲۳ق) براساس نظریه طرد اجتماعی

مطالعه موردی: اهل ذمّه حجاز، شام و عراق

نوشته شده توسط پژوهشکده تاریخ اسلام در سه‌شنبه, 26 مارس 2019 ساعت 8:45 ق.ظ

دیدگاه