- پژوهشکده تاریخ اسلام - http://pte.ac.ir -

سلفی گری در عراق

در این نشست که به همت «گروه جریان‌های فکری جهان اسلام» در «پژوهشکده تاریخ اسلام» برگزار شد، دکتر یاسر قزوینی حائری و دکتر هادی معصومی زارع درباره ریشه‌ها و زمینه‌های شکل‌گیری گروه‌های سلفی در عراق، تاریخچه فعالیت آنها و آینده این جریان‌ها با توجه به مناسبات قدرت در منطقه سخن گفتند.

برای دیدن سخنرانی روی لینک [1] زیر کلیک کنید.

https://www.irna.ir/news/83690648/%D8%B3%D9%84%D9%81%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 [1]

0 [2]
0 [2]