نشست علمی با عنوان نقد کتاب «سه روحانی دگراندیش (دولت آبادی، سنگلجی، حکمی زاده)»

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده تاریخ اسلام نشست علمی گروه تاریخ جریان های فکری با عنوان نقد کتاب «سه روحانی دگراندیش (دولت آبادی، سنگلجی، حکمی زاده)» در تاریخ یکشنبه ۱۹ آبان ماه ۹۸ رأس ساعت ۱۶ لغایت ۱۸ در محل پژوهشکده تاریخ اسلام با حضور جناب آقای دکتر علیرضا ملائی توانی(نویسنده)، سخنرانی جناب آقای دکتر محسن بهشتی سرشت و آقای دکتر رضا دهقانی برگزار می شود.

نوشته شده توسط پژوهشکده تاریخ اسلام در چهارشنبه, 30 اکتبر 2019 ساعت 2:26 ب.ظ

دیدگاه