- پژوهشکده تاریخ اسلام - http://pte.ac.ir -

نشست علمی با عنوان «تقویم یزدگردی و رابطه آن با تاریخنگاری»

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده تاریخ اسلام، گروه روش شناسی و تاریخ نگاری پژوهشکده تاریخ اسلام نشست علمی با عنوان «تقویم یزدگردی و رابطه آن با تاریخنگاری» را در تاریخ چهارشنبه ۸ اسفند ماه ۹۷ رأس ساعت ۱۶ لغایت ۱۸ در محل تهران، خیابان ولیعصر(عج)، خیابان شهید عباسپور، خیابان برادران، کوچه شهروز شرقی، پلاک ۹ با حضور آقای دکتر حمیدرضا دالوند برگزار می کند.

0 [1]
0 [1]