نشست علمی گروه رجال و خاندان های اسلامی با عنوان «عبدی بیگ شیرازی و نقش وی در حیات تاریخی، فرهنگی و ادبی عصر صفوی»

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده تاریخ اسلام، گروه رجال و خاندان های اسلامی پژوهشکده تاریخ اسلام، نشست علمی با عنوان «عبدی بیگ شیرازی و نقش وی در حیات تاریخی، فرهنگی و ادبی عصر صفوی» در تاریخ شنبه ۲۱ بهمن ماه ۹۶ رأس ساعت ۱۶ لغایت ۱۸ در محل پژوهشکده تاریخ اسلام با حضور آقایان دکتر احسان اشراقی، دکتر سیداحمدرضا خضری و  مهندس مهرزاد پرهیزگاری برگزار می کند.

نوشته شده توسط پژوهشکده تاریخ اسلام در چهارشنبه, 24 ژانویه 2018 ساعت 12:10 ب.ظ

دیدگاه