پاییز 1396

فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام شماره سی و چهارم

فهرست مطالب/

آرمین دخت امین
فاطمه جان احمدی
رضا شعبانی
*تفاوت‌های زیست‌محیطی و ساختار شهری فسطاط و قاهره

مهنازبابایی توسکی
محمد کریم یوسف
سید اصغر محمود آبادی
فیض اله بوشاسب گوشه
*اجلاس رملّه (۵۲۴ م) و تأثیر آن بر اقتصاد سیاسی دولت‌های بیزانس و ساسانی در دریای سرخ

محسن رحمتی
*جغرافیای تاریخی ملایر در قرون نخستین اسلامی

توران طولابی
*آرمان‌شهر در اندیشۀ یک متفکر عثمانی: بررسی رؤیا اثر نامق کمال

مجتبی گراوند
هدیه یگانه
*نهاد حسبه در حکومت‌های محلی عصر فترت ایران از سقوط ایلخانان تا روی کار آمدن تیموریان (۷۳۶-۷۷۱ ق)

وجیهه گل‌مکانی
هادی وکیلی
علی ناظمیان‌فرد
*نقش کارگزاران امام علی(ع) در تأمین امنیت اقتصادی

حسین مفتخری
حبیب شرفی صفا
فرحناز کهن
*بررسی جایگاه تصوف و فرق صوفیانه همدان در دورۀ قاجار

نوشته شده توسط پژوهشکده تاریخ اسلام در یکشنبه, 17 دسامبر 2017 ساعت 9:17 ق.ظ

دیدگاه