بینش و روش در تاریخ نگاری تقی الین احمد مقریزی

اثر پیش رو، در پاسخ به دو نیاز مهم تحقیقاتی و مطالعاتی فارسی‌زبان نگاشته شده است. نخست آنکه مربوط به فقر جدیِ مطالعات و تحقیقات دربارۀ غرب خلافت اسلامی است. واقعیت آن است که عمدۀ پژوهش­ های تاریخیِ صورت‌گرفته توسط پژوهشگران فارسی‌زبان، مربوط به شرق خلافت اسلامی است؛ به همین دلیل خلأ جدی در پژوهش­ های مرتبط با غرب خلافت اسلامی احساس می‌شود. نیاز دوم، مربوط به کمبود جدیِ مطالعات و تحقیقات مرتبط با تاریخ‌نگاری­ های اجتماعی- ‌اقتصادی است. واقعیت آن است که بیشتر پژوهش­ های انجام‌شده، معطوف به تاریخ‌نگاری­ های سیاسی است؛ ازاین‌رو، پژوهش دربارۀ تاریخ‌نگاری تقی‌الدین احمد مقریزی، مورخ بزرگ مصری، می‌تواند پاسخی به این دو نیاز مهم پژوهشی باشد. مقریزی، هم مورخی متعلق به غرب خلافت اسلامی و هم از معدود مورخانی است که توجهی ویژه به موضوعاتی دارد که امروزه در حوزۀ تاریخ اجتماعی و اقتصادی مورد مطالعه قرار می‌گیرند.

 

 

نوشته شده توسط پژوهشکده تاریخ اسلام در یکشنبه, 25 ژوئن 2017 ساعت 12:51 ب.ظ

دیدگاه