نشست علمی گروه جریان های فکری با عنوان «بررسی و نقد کتاب پنجاه سال جنبش دانشجویی ایران»

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده تاریخ اسلام نشست علمی با عنوان «بررسی تاریخ جنبش دانشجویی ایران با تکیه بر نقد و بررسی کتاب پنجاه سال جنبش دانشجویی ایران» در تاریخ یکشنبه ۱۷ بهمن ماه ۹۵ رأس ساعت ۱۶ لغایت ۱۸ در محل پژوهشکده تاریخ اسلام با حضور آقایان دکتر هادی خانیکی، دکتر ابراهیم شیخ و مهندس رضا حجتی برگزار می شود.

 

نقد کتاب جنبش دانشجویی

نوشته شده توسط پژوهشکده تاریخ اسلام در یکشنبه, 29 ژانویه 2017 ساعت 2:21 ب.ظ

دیدگاه