فراخوان همکاری گروه تاریخ جریان های فکری پژوهشکده تاریخ اسلام

 

گروه تاریخ جریان‎های فکری جهان اسلام با هدف توسعه مطالعات جریان‌شناسی و تاریخ اندیشه در کشور، در موضوعات و حوزه‌های پژوهشی زیر از طرحنامه‎های محققان، استادان و دانشجویان دکتری استقبال می‌کند. پژوهشگران ارجمند می‌توانند طرح‌های خود را در قالب تصنیف، ترجمه کتب فاخر و تصحیح نسخ برای گروه ارسال کنند تا پس از طی مراحل داوری، نسبت به عقد قرارداد، اقدام لازم صورت پذیرد. کاربرگ مربوط به درخواست طرح بر روی سایت پژوهشکده تاریخ اسلام به آدرس pte.ac.ir قابل دریافت است. ضمناً شماره‌تلفن ۶۳-۰۲۱۸۸۶۷۶۸۶۱، داخلی۲۰۸، دفتر گروه جریان‌های فکری و نیز آدرس ایمیل jaryanha@pte.ac.ir  آماده پاسخگویی به پرسش‌های احتمالی شما در این زمینه است.

 

حوزه تاریخ عثمانی، آناتولی و بالکان

تصوف در آسیای صغیر و نسبت آن با عثمانی با تکیه بر بکتاشیه

جریان‌های فکری آسیای صغیر  پیش از روی کار آمدن عثمانی

انجمن‌های اخوت و بابائیه

تحولات فکری در عثمانی

جریان‌هایی چون اسلام‌گرایی، عثمانی‌گرایی و ترک‌گرایی

جریان تجددگرایی در عثمانی از قرن هجده به بعد

اصلاحات در عثمانی از عصر لاله تا آخر عثمانی

مشروطیت در عثمانی به‌ویژه مشروطه دوم

نظریه خلافت در امپراتوری عثمانی و تحول آن تا زمان عبدالحمید

قانون‌نامه‌ها و تشکیلات دیوانی و خاندان‌های دیوانی در عثمانی

رسائل سیاسی- دینی در تاریخ عثمانی

مناسبات عثمانی و ایران از حیث تحولات فکری

پیامدهای حضور عثمانی در اروپای شرقی، بالکان و حوزه دریای سیاه از دو زاویه اسلامی و ترکی- عثمانی

پراکندگی فرق اسلامی در امپراتوری عثمانی

کمالیسم در ترکیه جدید، احزاب چپ، راست و اسلام‌گرا در ترکیه و غیره.

حوزه شبه‌قاره هند(هندوستان، پاکستان، بنگلادش و کشمیر)

تاریخ‌نگاری اسلام گرایانه و تاریخ‌نگاری ناسیونالیست در هند

گونه‌شناسی اسلام و مظاهر آن در هند

تأثیر اسلام ایرانی و ادبیات فارسی بر اسلام هندی، تفکر اسلامی در هند قبل از فتوحات محمود غزنوی از محمود تا تیمور، از تیمور تا گورکانیان، از گورکانیان تا عصر حاضر

جریان اسلام رادیکال و سلفی در هند،

ویژگی‌های اسلام مودودی و انعکاس آن در جهان اسلام

جریان‌های نوگرا در هند معاصر

اندیشه خلافت و اتحاد اسلام در هند

پدیده اسلام ترکیبی و تلفیقی در هند از دوره اکبرشاهی تا ظهور سیک‌ها

سر سیداحمدخان و دانشگاه علیگره(آثار و پیامدها)

اندیشمندان سیاسی مسلمان هند معاصر(نهرو، جناح، اقبال، ابوالکلام آزاد)

تصوف در هند(گونه‌شناسی، خاستگاه، سیر تحول و آثار)

تشیع در هند(گونه‌شناسی، خاستگاه، سیر تحول و آثار)

موقوفات در هند و آثار آن در جهان اسلام، به‌ویژه عتبات عالیات، کشمیر

تاریخ جریان‌های فکری اسلامی، مبارزات معاصر و نسبت با هند و پاکستان

حوزه شمال آفریقا

جريان‌هاي اسلامي در شمال آفريقا

گونه‌هاي مختلف اسلام صوفيانه و طريقت‌هاي صوفي در شمال آفريقا

فقه مالكي: روند استقرار و سير تطور در منطقه

جريان‌هاي خارجي‌مسلك و سير تحول آنان

جريان‌هاي شيعي، اعم از زيدي(ادريسيان)، اسماعيلي(فاطميان) و امامي و كانون‌ها و پراكندگي جغرافيايي و تأثير بر روندهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي منطقه

الازهر: نقش و كاركرد در ادوار مختلف حيات تاريخي

زيتونه: نقش و كاركرد در ادوار مختلف حيات تاريخي

قرويين: نقش و كاركرد در ادوار مختلف حيات تاريخي

امواج مهاجرت عربي به منطقه و تأثير بر بافت جمعيتي و توليد نوع جديدي از فرهنگ عربي- بربري

امواج مهاجرت رانده‌شدگان اندلس و تأثيرات فرهنگي و اجتماعي

بررسي جريان فكري و مميزات عقيدتي مرابطون و موحدون(فارغ از تاريخ سياسي)

مصر و مغرب در عهد مماليك بري و بحري

مصر و مغرب در عهد عثماني(ابعاد سياسي، نظامي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي)

نخستين رويارويي‌هاي مصر و مغرب با پديده تجدد و مدرنيته و نحوه مديريت يا واكنش‌ها نسبت به آن

شمال آفريقا در عصر استعمار به تفكيك(مصر انگليسي، ليبي ايتاليايي، تونس و الجزاير فرانسوي، مراكش اسپانيايي و سپس بي‌طرف)

جريان‌هاي مبارز با استعمار در سراسر منطقه، اعم از ملي‌گرا، عرب‌گرا يا اسلام‌گرا: زمينه شكل‌گيري، افكار و سير تحول

جنبش استقلال‌طلبي هر يك از واحد‌هاي سياسي منطقه، دولت‌هاي پس از استقلال و تاريخ سياسي هر سرزمين پس از استقلال

ظهور اسلام راديكال خشونت‌طلب در منطقه(بررسي زمينه‌هاي شكل‌گيري و سير تحول)

حوزه آسیای مرکزی

آسياي مركزي: ماوراءالنهر پيش از حمله مغول

گونه‌هاي اسلام صوفيانه و سير تحول مهم‌ترين طريقت‌هاي صوفي منطقه، به‌وي‍‍ژه كبرويه، نقشبنديه و يسويه

تاريخ سياسي منطقه آسياي مركزي از حمله تيمور تا حمله روس‌ها

مباني مشروعيت‌بخشي حكومت‌هاي منطقه در اين دوره

اوضاع سياسي، اجتماعي و فرهنگي خانات آسياي مركزي در آستانه حمله روس‌ها

بررسي انگيزه‌هاي روسيه تزاري براي تصرف ماوراءالنهر و علل پيروزي سريع در منطقه

سياست‌هاي اقتصادي، اداري، فرهنگي، ديني، آموزشي روسيه تزاري در دوران استعمار منطقه

واكنش‌هاي نظامي و جهادي مسلمانان عليه روسيه تزاري

واكنش فرهنگي و جريان‌هاي فكري توليدشده در برابر استعمار روسيه و سير تحول آنها

نهضت جديديه، همگرايي‌ها و واگرايي‌ها با روسيه

تأثيرات بلشويسم و كمونيسم بر منطقه

مناسبات تجاری جهان اسلام و دشت قپچاق

مواجهه شوروی با جریان‌های اسلام‌گرا در طول حکومت کمونیستی

گونه‌شناسی جریان‌های اسلام‌گرا در آسیای مرکزی پس از فروپاشی شوروی

نسبت حکومت‌های آسیای مرکزی با اسلام و اسلام‌گرایان پس از فروپاشی شوروی

ترک‌گرایی تیمورمحور  در آسیای مرکزی

فارس‌گرایی سامانی‌محور در آسیای مرکزی

حوزه قفقاز

جایگاه منطقه قفقاز در تاریخ اسلام

همزیستی مسلمانان و غیرمسلمانان، فرقه‌های اسلامی در قفقاز

نحله‌ها و طریقت‌های صوفیانه در قفقاز

طریقت صفوی در شروان و اران

اسلام در داغستان و چچن

تشیع و تسنن در قفقاز

نفوذ عثمانی در قفقاز

مقاومت مسلمانان قفقاز در برابر روسیه

استعمار تزاری و اسلام در قفقاز

سیاست‌های استعماری نظام تزاری در قبال مسلمانان قفقاز

مهاجرت مسلمانان از قفقاز به ایران و عثمانی

علمای مسلمان در دوره تزاری و کمونیستی

مدارس و موقوفات

نوگرایی اسلامی مسلمانان قفقاز

جریان‌های روشنفکری و تجددگرایی، جدیدیه، تجددگرایی در روزنامه‌نگاری در قفقاز

حیات فرهنگی مسلمانان در دوره استیلای نظام کمونیستی در قفقاز

جنگ‌های جهانی و حضور مسلمانان قفقاز در آن

میراث استعمار روسی در قفقاز

ناسیونالیسم و تاریخ‌نگاری

اسلام در جمهوری آذربایجان

مسلمانان گرجستان

مسلمانان ارمنستان

مسئله هویت اسلامی و ملی‌گرایی در قفقاز

هویت‌های قومی، زبان و فرهنگ

اسلام سلفی در قفقاز شمالی

زمینه‌های بنیادگرایی اسلامی در قفقاز

گولنیسم در قفقاز

مناسبات آذربایجان و ترکیه

مسئله قراباغ، مناسبات تاریخی ایران و قفقاز

جایگاه قفقاز در تاریخ معاصر ایران

حوزه خاورمیانه

فرآیند استقلال هریک از واحد‎های عربی از عثمانی و سیر تحول آن

اسلام سنتی، اسلام رادیکال در خاورمیانه

جریان پان‌عربیسم و سیر تحول آن در هر یک از کشورهای عربی

اخوان‌المسلمین در خاورمیانه و گونه‌های آن از آغاز تا کنون

مسئله فلسطین و نقش آن در تاریخ اندیشه در خاورمیانه عربی

موازنه قدرت جریان‌های فکری در خاورمیانه و آینده آن

همزیستی شیعه و سنی در خاورمیانه، گذشته و آینده

ریشه‌های واگرایی و همگرایی فکری در خاورمیانه

پیامدهای اقتصاد نفتی بر سیر تحول اندیشه در خاورمیانه

مطالعه تاریخ جریان‌های نواندیشی در خاورمیانه در قرون اخیر

مطالعه تاریخ جریان‌های سلفی در خاورمیانه در قرون اخیر

مؤلفه‌ها، گزاره‌ها و بنیان‌های فکری – سیاسی بنیادگرایی اسلامی در دو سده اخیر

بررسی دلایل و علل رشد بنیادگرایی اسلامی در دو سده اخیر در خاورمیانه

ریشه‌های اجتماعی و فرهنگی رشد بنیادگرایی اسلامی در خاورمیانه

ریشه‌های سیاسی و اقتصادی رشد بنیادگرایی اسلامی در خاورمیانه

متفکران و پیشروان تفکر بنیادگرایی اسلامی در جهان اسلام در خاورمیانه:  سیدجمال، محمد عبده، رشیدرضا، حسن‌البناء و سیدقطب در مصر

بنیادگرایی اسلامی، پاسخی به بحران دولت – ملت یا برخورد تمدنی دنیای اسلام با جهان یهودی – مسیحی

بررسی جریان‌های روشنفکری در ایران معاصر در دوره‌بندی‌های تاریخی، مسائل، رویکردها

جریان‌های فکری  در قرون نخستین و میانه

مطالعه تاریخ دو قرن نخست هجری (با رویکرد جریان‌شناسی)

 مطالعه تاریخ تعاملات جریان‌های فکری و دینی با نهاد قدرت و سیاست

مطالعه تاریخ تحول نهادها و ساختار قدرت در تمدن اسلامی

مطالعه فرهنگ سیاسی و اندیشه سیاسی در جهان اسلام در دوره متقدم و میانه

مطالعه تاریخ جریان‌های فکری فرهنگی اجتماعی سیاسی در جهان اسلام بر اساس رویکرد مقایسه‌ای و تطبیقی و تأثیری

مطالعه دیدگاه‌های فرق و جریان‌های فکری درباره مفاهیم بنیادین اسلامی به صورت تطبیقی، مانند توحید، معاد، نبوت، امامت و خلافت، قرآن و غیره

مطالعه  نسبت میان جریان‌های فکری و دینی با تاریخ اجتماعی دوره‌های مختلف

مطالعه  نسبت میان جریان‌های فکری و دینی با جغرافیا، اعم از طبیعی، فرهنگی، سیاسی و غیره

مطالعه  نسبت میان جریان‌های فکری و نحله‌های عقیدتی در قرون قبل از اسلام در شبه‌جزیره عربی، شام، عراق، ایران و غیره

 مطالعه تاریخ  مذاهب فقهی

 مطالعه تاریخ اندیشه‌های سیاسی

مطالعه تاریخ مکاتب فلسفی

بررسی تاریخ اجتماعی و تاریخ فرهنگی فکری اقلیت‌های قومی، فکری، فرهنگی، دینی در جهان اسلام

بررسی جریان‌های عرفانی/ صوفی در ایران و جهان اسلام

بررسی جریان‌های فکری دگراندیش در جهان اسلام

بررسی جریان‌های فکری مسیحی، یهودی، زرتشتی در جهان اسلام در دوره‌بندی‌ها و جغرافیاهای مختلف

بررسی تاریخ اجتماعی و فرهنگی گروه‌های فرودست و حاشیه‌ای در جهان اسلام

بررسی تاریخ اجتماعی و فرهنگی زنان در جهان اسلام

بررسی تاریخ اجتماعی و فرهنگی قشربندی‌های اجتماعی در جهان اسلام

بررسی تاریخ اقتصادی اجتماعی فرهنگی اصناف شغلی در جهان اسلام

بررسی تاریخی حوزه‌های موضوعی گوناگون فرهنگ و تمدن اسلامی

بررسی رویکردهای شرق‌شناسی در مطالعات اسلامی

بررسی مطالعات تمدن‌شناسی در جهان اسلام

بررسی جریان‌های علمی در مطالعات اسلامی

بررسی جریان های علمی در مطالعات جهان اسلام

بررسی جریان‌های علمی در مطالعات فرهنگ و تمدن اسلامی

 

%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7

 

 

 

 

نوشته شده توسط پژوهشکده تاریخ اسلام در یکشنبه, 06 نوامبر 2016 ساعت 10:52 ق.ظ

دیدگاه