تاریخ سیاسی

هرچند تاریخ سیاسی کهن­ترین، جذاب­ترین و پرخواننده­ترین حوزه تاریخ­ به شمار می­ آید، تصور روشنی از چیستی و چگونگی آن وجود ندارد؛ حتی در معتبرترین کارهای متعلق به تاریخ سیاسی هم نمی­توان پاسخ روشن و موجهی برای این دو پرسش پیدا کرد که تاریخ سیاسی چیست و چگونه می­توان تاریخ سیاسی معتبری نوشت. کتاب پیشِ­رو، برای کاستن از چنین ابهام و تردیدی نوشته شده است. برای انجام این مهم، پس از بحث کوتاه مقدماتی، نیم­نگاهی به «پیشینه تاریخ سیاسی» انداخته شده است تا روشن شود که علی‌رغم قدمت و اهمیت تاریخ سیاسی، چیستی و چگونگی آن در هاله­ای از ابهام قرار دارد. سپس «چیستی تاریخ سیاسی» مورد بحث قرار گرفته و تلاش شده است تاریخ سیاسی به روشن­ترین شکل ممکن تعریف و تبیین شود. مبحث پایانی هم دربرگیرنده تلاشی است برای معرفی «روش نگارش تاریخ سیاسی» بر پایه همان تعریف.

61

نوشته شده توسط پژوهشکده تاریخ اسلام در یکشنبه, 16 اکتبر 2016 ساعت 10:52 ق.ظ

دیدگاه