گروه روش شناسی و تاریخ نگاری پژوهشکده تاریخ اسلام برگزار می کند

کارگاه آموزشی «آشنایی با روایت شناسی تاریخ نگارانه تاریخ بیهقی»

آشنایی با روایت شناسی تاریخ نگارانه تاریخ بیهقیبه گزارش روابط عمومی پژوهشکده تاریخ اسلام کارگاه آموزشی «آشنایی با روایت شناسی تاریخ نگارانه تاریخ بیهقی» دکتر محمد راغب آبان ماه ۹۵  در محل پژوهشکده تاریخ اسلام برگزار می شود.

از علاقه مندان به شرکت در کارگاه خواهشمندیم که جهت ثبت نام تا پیش از تاریخ مزبور، از طریق تلفن تمایل خود را برای ثبت نام اعلام کنند.

لازم به ذکر است  این کارگاه به مدت چهار جلسه، و هر جلسه به مدت دو ساعت برگزار می شود. هزینه ثبت نام برای کل دوره نیز ۵۰۰۰۰ تومان است.

شماره تلفن: ۸۸۶۷۶۸۶۱

طرح درس کارگاه روایت ­شناسی تاریخ­نگارانۀ تاریخ بیهقی

(پژوهشکدۀ تاریخ اسلام، آبان ماه ۱۳۹۵)

 جلسه اول: کلیات/ زمان در گفتمان روایی ژرار ژنت

جلسه دوم: زمان در تاریخ بیهقی

جلسه سوم: مقایسۀ تاریخ بیهقی با متون تاریخی

جلسه چهارم: ترکیب رویدادها در متون تاریخی

 کتاب­شناسی:

آفتاب اصغر (۱۳۶۴)، تاریخ­نویسی فارسی در هند و پاکستان، لاهور: خانۀ فرهنگ جمهوری اسلامی ایران.

ابن اثیر، عزالدین (۱۳۸۵ ق.)، الکامل فی التاریخ، بیروت: دارالصادر.

ابن بابه، ابوالعباس احمد بن علی القاشی (۱۴۲۱ ق.)، رأس مال الندیم فی التواریخ أعیان أهل الاسلام، تحقیق محمد عبدالقادر خریسات، العین: مرکز زاید للتراث و التاریخ.

ابن خلدون، ابوزید عبدالرحمان بن محمد (۱۴۲۱ ق.)، تاریخ ابن خلدون (العبر و دیوان المبتدأ و الخبر فی أیام العرب و العجم و البربر و من عاصرهم من ذوی السلطان الأکبر )، تحقیق خلیل شحادة، بیروت: دارالفکر.

ابن العبری، غریغوریوس ملطی (۱۳۷۷)، تاریخ مختصر الدول، ترجمۀ عبدالمحمد آیتی، تهران: علمی فرهنگی.

ابن کثیر، ابوافداء الحافظ (۱۴۱۱ ق.)، البدایة و النهایة، تحقیق عبدالله انیس طباع و عبدالفتاح محمد‌الحلو، بیروت: مکتبة المعارف.

احمد تتوی و دیگران (۱۳۸۲)، تاریخ الفی، تصحیح غلام­رضا طباطبایی مجد، تهران: علمی فرهنگی.

بارت، رولان (۱۳۸۳)، «گفتار تاریخی»، نقد ادبی نو (ارغنون ۴)، ترجمۀ فضل­الله پاکزاد، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

همو (۱۳۹۲)، درآمدی بر تحلیل ساختاری روایت­ها، ترجمۀ محمد راغب، تهران: رخداد نو.

باسورث، كليفورد ادموند (۱۳۸۵)، تاريخ غزنويان، ترجمۀ حسن انوشه، تهران: امير كبير.

بدایونی، عبدالقادر (۱۳۸۰)، منتخب­التواریخ، تصحیح مولوی احمد علی صاحب، به کوشش توفیق ه. سبحانی، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

بناکتی، داود بن محمد (۱۳۷۸)، تاریخ بناکتی، تصحیح جعفر شعار، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

بیهقی، ابوالحسن علی بن ابی­القاسم (۱۹۶۸)، تاریخ بیهق، به کوشش قاری سید کلیم ­الله حسینی، حیدرآباد هند: دائرة­المعارف عثمانیه.

بیهقی، ابوالفضل محمد بن حسین (۱۳۷۵)، تاریخ بیهقی، تصحیح علی­اکبر فیاض، مشهد: دانشگاه فردوسی.

تاريخ سيستان (۱۳۸۱)، تصحيح محمد تقي بهار، تهران: دنياي كتاب.

تودوروف، تزوتان (۱۳۷۹)، بوطیقای ساختارگرا، ترجمۀ محمد نبوی، تهران: آگاه.

تولان، مایکل (۱۳۸۶)، روايت‌شناسي، ترجمه سيده فاطمه علوي و فاطمه نعمتي، تهران: انتشارات سمت.

جرفاذقاني، ابوالشرف ناصح بن ظفر (۱۳۸۲)، ترجمۀ تاريخ يميني، تصحيح جعفر شعار، تهران: علمي و فرهنگي.

حافظ ابرو، شهاب­الدین عبدالله خوافی (قرن ۸ ق.)، تاریخ حافظ ابرو، نسخۀ موجود در کتابخانۀ ملی، شمارۀ ۹۲٫

خواندمير، غياث­الدين بن همام­الدين الحسيني (قرن ۱۱ ق.)، خلاصة ­الاخبار فی بیان احوال الاخیار، نسخۀ موجود در کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی، شمارۀ ۸۳۷۷٫

همو (۱۳۵۳)، حبيب السير في اخبار افراد البشر، به كوشش محمد دبير سياقي، تهران: كتاب­فروشي خيام.

همو (۱۳۵۵)، دستورالوزراء، به كوشش سعید نفیسی، تهران: انتشارات اقبال.

خورشاه بن قباد الحسینی (قرن ۱۱ ق.)، خلاصة­التواریخ یا تاریخ ایلچی نظام­شاه دکن، نسخۀ خطی کتابخانۀ ملی، شمارۀ ۵۲۳۹٫

همو (۱۳۷۹)، تاریخ ایلچی نظام­شاه، به تصحیح محمدرضا نصیری و کوئیچی هانه­دا، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

راغب، محمد (۱۳۹۳)، «رویکردهای روایی ضیاءالدین برنی در تاریخ­نگاری و مقایسۀ آن با شیوۀ تاریخ بیهقی»، ویژه­نامۀ شبه­قاره نامۀ فرهنگستان، شمارۀ ۳، پاییز و زمستان.

همو (۱۳۹۴)، روایت­شناسی تاریخ­نگارانۀ تاریخ بیهقی، تهران: انتشارات پژوهشکدۀ تاریخ اسلام.

رشيدالدين فضل الله همداني (۱۳۸۶)، جامع­التواريخ، تصحيح محمد روشن، تهران: میراث مکتوب.

زجاجی (۱۳۸۳)، همایون­نامه، تصحیح علی پیرنیا، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

ژنت، ژرار (۱۳۹۱)، آرایه ها ۱، ترجمه آذین حسین زاده، تهران: انتشارت قطره.

همو (۱۳۹۴)، تخیل و بیان، ترجمه الله شکر اسداللهی تجرق، تهران: انشترات علم.

شبانکاره­ای، محمد بن علی بن محمد (۱۳۶۳)، مجمع­الانساب، به کوشش میرهاشم محدث، تهران: امیر کبیر.

عبدی بیگ شیرازی، زین­العابدین علی (قرن ۱۰ ق.)، تکملة­الاخبار، نسخۀ خطی کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی، شمارۀ ۸۴۰۱٫

عتبی، محمد بن عبدالجبار (۱۳۸۷)، الیمینی فی اخبار دولة الملک یمین الدوله ابی القاسم محمود بن ناصرالدوله ابی منصور سبکتگین، به کوشش یوسف هادی، تهران: میراث مکتوب.

عقیلی، سیف­الدین حاجی بن نظام (۱۳۶۴)، آثارالوزراء، تصحیح میرجلال­الدین حسینی ارموی، تهران: اطلاعات.

فرشته، محمد قاسم بن غلامعلی (۱۳۸۷)، تاریخ فرشته، به کوشش محمدرضا نصیری، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

فصيح خوافي، احمد بن جلال‌الدين محمد (۱۳۴۰)، مجمل فصيحي، تصحيح محمود فرخ، مشهد: كتاب­فروشي باستان.

قاضی احمد غفاری (۱۴۰۴ ق.)، تاریخ نگارستان، به کوشش مرتضی مدرس گیلانی، تهران: کتاب­فروشی حافظ.

همو (۱۳۴۳)، تاریخ جهان­آرا، به کوشش حسن نراقی، تهران: کتاب­فروشی حافظ.

قاضي ناصرالدين بيضاوي (۱۳۸۲)، نظام­التواريخ، تصحيح ميرهاشم محدث، تهران: انتشارات بنياد موقوفات دكتر محمود افشار.

گرديزي، ابوسعيد عبدالحي بن ضحاك ابن محمود (۱۳۸۴)، زين­الاخبار، تصحيح رحیم رضازاده ملک، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

مارتین، والاس (۱۳۸۲)، نظریه های روایت، ترجمه محمد شهبا، تهران: انتشارات هرمس.

مجمل­التواریخ و القصص (۱۳۱۸)، به تصحیح ملک الشعرای بهار، تهران: کلاله خاور.

محمد بن فضل­الله موسوی (قرن ۹ ق.)، تاریخ خیرات، نسخۀ خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، شمارۀ ۵۵۷۶٫

مرتضوی، منوچهر (۱۳۶۸)، «تاریخ بیهقی و اشکی به یاد سواران رفته (آرزوی پیران)»، ناموارۀ دکتر محمود افشار، به کوشش ایرج افشار و کریم اصفهانیان، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.

مستوفي، حمدالله (۱۳۶۴)، تاريخ گزيده، به كوشش عبدالحسین نوایی، تهران: امیر کبیر.

همو (۱۳۸۷)، ظفرنامه، تصحیح روح­انگیز کراچی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

منهاج سراج، ابوعمر منهاج‏الدین عثمان بن سراج‏الدین جوزجانى (۱۳۴۳)، طبقات ناصري، تصحيح عبدالحي حبيبي، کابل: مطبعة دولتي كابل.

ميرخواند، ميرمحمد بن سيد برهان‌الدين خاوندشاه (۱۳۳۹-۱۳۳۸)، تاريخ روضة‌الصفا، تهران: كتاب­فروشي‌هاي مركزي، خيام و پيروز.

ناصرالدین منشی کرمانی (۱۳۶۲)، سمط العلی للحضره العلیا، به تصحیح عباس اقبال، تهران: اساطیر.

همو (۱۳۶۴)، نسائم ­الاسحار من لطائم ­الاخبار، تصحیح میرجلال­الدین حسینی ارموی، تهران: انتشارات اطلاعات.

نظام­الدین احمد (۱۹۲۷)، طبقات اکبری، بنگال: بپتست میشن.

نفیسی، سعید (۱۳۴۲)، در پیرامون تاریخ بیهقی شامل مجموعه اسناد و تاریخ غزنویان و آثار گمشدۀ ابوالفضل بیهقی، تهران: کتاب­فروشی فروغی.

همو و مهدی سیدی (۱۳۸۸)، «دیباچۀ مصححان و تعلیقات»، تاریخ بیهقی، ابوالفضل بیهقی، تهران: سخن. 

یحیی بن عبداللطیف قزوینی (۱۳۸۶)، لب­التواریخ، تصحیح میرهاشم محدث، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

Booths, Wayne C. (1983), the Rhetoric of Fiction, Chicago & London: The University of Chicago.

Chatman, Seymour (1978), Story and Discourse, Ithaca & London: Cornell University Press.

Genette, Gerard, (1980), Narrative Discourse, trans. Jane E. Lewin, Ithaca & New York: Cornell University.

idem (1988), Narrative Discourse revisited, trans. Jane E. Lewin, Ithaca & New York: Cornell University.

idem (1993), “Fictional narrative, factual narrative”, Fiction and Diction, trans. Catherin Porter, Ithaca & New York: Cornell University.

Prince, Gerald (2003), A Dictionary of Narratology, Lincoln & London: University of Nebraska.

Rimmon-Kenan, Shlomith (2002), Narrative Fiction, London & New York: Routledge.

Todorov, Tzvetan (1980), “The categories of literary narrative”, trans. Joseph Kestner, Papers on Language & Literature, Vol. 16, Issue. 1.

نوشته شده توسط پژوهشکده تاریخ اسلام در چهارشنبه, 21 سپتامبر 2016 ساعت 12:25 ب.ظ

دیدگاه