زنان در گفتمان پزشکی

کتاب حاضر در جست وجوی تعریف تازه ای از زن ایرانی در یکی از دوره های مهم تاریخ ایران است. تاکنون موقعیت و نقش زنان در تاریخ ایران، از مناظر متفاوت و در حوزه های مختلف، مورد بررسی قرار گرفته، اما در این پژوهش، برای نخستین بار با تأثیرپذیری از اندیشه های میشل فوکو، متفکر نامدار فرانسوی و با استفاده از داده های پزشکی، تلاش شده است تا جایگاه زن ایرانی در ادوار مختلف تاریخی به‌ویژه در عصر صفویه مورد مطالعه قرار گیرد.

نوشته شده توسط پژوهشکده تاریخ اسلام در دوشنبه, 15 آگوست 2016 ساعت 8:32 ق.ظ

دیدگاه