حیات سیاسی حسنیان تا سال ۱۴۵ هجری

هنگامی که سخن از سادات حسنی به میان می آید ذهن مخاطبان بیشتر معطوف به قیام هایی می شود که از دوران خلافت منصور عباسی آغاز شده و تا مدت‌ها ادامه یافته است؛ قیام هایی که در شکل گیری نهایی فرقۀ زیدیه و تشکیل حکومت های زیدی در جهان اسلام مؤثر بوده اند.
در کتاب حاضر سعی شده است ابتدا معرفی جامعی از سادات حسنی و نحوۀ عملکرد آنها در دوران حکومت مروانیان و سال های آغازین خلافت عباسیان (تا سال ۱۴۵ق) به عمل آید. در ادامه، روابط این گروه از علویان با ائمۀ شیعی، خاندان ها و شخصیت‌های برجستۀ معاصر با ایشان و نیز اصحاب و پیشوایان جریان های فکری- مذهبی فعال در آن دوران، مورد بررسی قرار گرفته است.
مطالعۀ این کتاب و آشنایی با نحوۀ نگرش و موضع گیری های سادات حسنی نسبت به امر امامت، حکومت و قدرت، پژوهشگران و علاقه مندانی که به دنبال فهمی بهتر از چرایی شکل گیری قیام های سادات حسنی در سال های آغازین خلافت عباسیان و حضور متنوع و تأثیرگذار اصحاب فرق اسلامی در این قیام هایند را یاری خواهد داد.

نوشته شده توسط پژوهشکده تاریخ اسلام در چهارشنبه, 13 آوریل 2016 ساعت 9:00 ق.ظ

دیدگاه