گفتارهایی در باب تاریخ‌نگاری و روش‌شناسی تاریخی

این مجموعه شامل متون پیاده شده و تنقیح شده بخشی از سخنرانی های انجام گرفته در طول مدت فعالیت گروه روش شناسی و تاریخ نگاری تا به اکنون می باشد.

تاریخ و تاریخ نگاری در قالب سنتی خود در کشور ما دانش و معرفتی شناخته شده بود اما در دوره ی معاصر تحت تأثیر بینش ها، روش ها و مکاتب تاریخ نگاری نوین غربی قرار گرفت به طوری که امروزه معرفت تاریخی و شیوه و روش تاریخ نگاری تحت تأثیر امواج فکری نوین غربی در کنار روش های سنتی تاریخ نگاری، جایگاه ویژه ای یافته است. با این حال به دلیل برخی از برداشت های ناقص از مبانی نظری و روشی مکاتب فکری نوین در کشور ما و همچنین مواجهه ی غیر انتقادی این روش ها با سنت تاریخ نگاری کلاسیک جا افتاده در نزد پژوهشگران تاریخ این مرز و بوم، ترکیبی نامتناجس در تاریخ نگاری ما ظهور کرده که نتیجه آن بحران روش در پژوهش های تاریخی امروزه ما شده است. به گونه ای که امروز اکثر پژوهشگران بدون امعان نظر به اصول و مبانی معرفت شناختی و روش شناختی مکاتب تاریخ نگاری مدرن، این مکاتب را در پژوهش های خود به کار می گیرند. غافل از اینکه رشد تاریخ نگاری در غرب در وهله اول مرهون کنکاش در مباحث نظری در باب اصول و مبانی علم تاریخ بوده و یکی از راه های برون رفت از بحرانی که علم تاریخ در کشور ما با آن روبروست، توجه بیشتر به اصول و مبانی و چیستی علم تاریخ و نیز عنایت به مبانی معرفت شناختی و روش شناختی پارادایم های مسلط بر تاریخ نگاری دوران مدرن و استفاده صحیح و متناسب با فضای فکری، فرهنگی است که تاریخ ما در آن متجلی شده است.
با همین هدف بوده است که گروه «روش شناسی و تاریخ نگاری» در پژوهشکده تأسیس گردیده است تا سهمی در ارتقای شناخت بیشتر و بهتر این مباحث در جامعه علمی تاریخ کشور داشته باشد.
بخش های کتاب عبارتند از:
بخش اول: مباحث عمومی نظری در فلسفه تاریخ و روش شناسی
۱٫تاریخ نگری، فلسفه نظری تاریخ؛ حسین مفتخری
۲٫فلسفه تاریخ، معرفت شناسی؛ داریوش رحمانیان
۳٫جنگ روش ها؛ هاشم آقاجری
۴٫ضرورت ایجاد نظام نظری جدید در تاریخ؛ محمدعلی علی پور
بخش دوم: سنت های تاریخ نگاری اسلامی
۱٫تأثیر سنت های تاریخ نگاری پیشا اسلامی بر تاریخ نگاری اسلامی؛ ایمان نوروزی
۲٫رویکرد اصحاب حدیث به تاریخ؛ علی بهرامیان
۳٫تبارشناسی و نقد تاریخ نگاری سنتی؛ علی حاجلی
بخش سوم: پارادایم پوزیتیویسم
۱٫نگاهی به رویکرد پوزیتیویسم در تاریخ؛ حسینعلی نوذری
۲٫دفاع از تاریخ سیاسی؛ احمد گل محمدی
بخش چهارم: پارادایم انتقادی و ساختارگرا
۱٫تاریخ در ترازوی مکتب فرانکفورت؛ حسین مصباحیان
۲٫تاریخ نگاری فمنیستی؛ سیمین فصیحی
۳٫تاریخ نگاری از پایین؛ سهیلا ترابی فارسانی
۴٫بینش و روش در تاریخ نگاری انتقادی؛ حسین آبادیان
۵٫تاریخ و ساختارگرایی؛ حسینعلی نوذری
بخش پنجم: پارادایم پست مدرن
۱٫تاریخ نگاری پست مدرن؛ حسینعلی نوذری
۲٫نو روایت گری به مثابه ی روش شناخت جدید تاریخی
۳٫تاریخ به مثابه ی روایت؛ محمدعلی اکبری
۴٫هرمنوتیک و تاریخ؛ حسینعلی نوذری

عنوان کتاب: گفتارهایی در باب تاریخ نگاری و روش شناسی تاریخی
تألیف: به اهتمام گروه روش شناسی و تاریخ نگاری پژوهشکده تاریخ اسلام
ردیف انتشار: ۳۳
تعداد صفحات: ۴۷۲ صفحه
قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

نوشته شده توسط پژوهشکده تاریخ اسلام در یکشنبه, 14 فوریه 2016 ساعت 8:26 ب.ظ

1 نظر

نظر -49 - 0 از 1اولین« قبل بعد  » آخرین 
  1. 0

    سلام اگه مقالات جدا جدا میشد خوب میشد

نظر -49 - 0 از 1اولین« قبل بعد  » آخرین 

دیدگاه