نقد کتاب «تاریخ‌نگاری و مورخان عثمانی»

کتاب «تاریخ‌نگاری و مورخان عثمانی» روز دوشنبه بیستم آبان ماه توسط گروه روش‌شناسی و تاریخ‌نگاری به نقد کشیده خواهد شد. این مجموعه مقالات توسط دکتر نصرالله صالحی ترجمه و تدوین شده و به همت انتشارات پژوهشکده تاریخ اسلام به زیور طبع آراسته است.

نقد این کتاب از آن رو اهمیت دارد که تاریخ نگاری عثمانی، یکی از جریان های مهم تاریخ نگاری در جهان اسلام است. مورخان قلمرو امپراتوری عثمانی، در طول شش سده استیلای عثمانیان، آثار پرشمار و ارزشمندی خلق کرده اند. البته اروپاییان بیشتر از مسلمانان اعم از ایرانی و عرب، به مطالعه و بررسی این آثار پرداخته اند. چنانکه همین مستشرقان اروپایی منابع تاریخ عثمانی از سده دهم/ شانزدهم به بعد را به زبان های خود ترجمه کرده¬اند. مورخان غربی که به شناخت دولت عثمانی نیاز داشتند، متن کامل یا بخشی از آثار تاریخی سفرا و سیاحان عثمانی، به ویژه آثار مورخان بزرگی نظیر کاتب چلبی، نعیما، خواجه سعدالدین و جلال زاده مصطفی را به زبان های ایتالیایی، فرانسوی، انگلیسی و آلمانی ترجمه و منتشر کرده¬اند.
در ایران متأسفانه تا دوره ناصرالدین شاه، هیچ توجهی به تاریخ عثمانی و منابع آن نشد. در این دوره بنا به علاقه شخص شاه، چند منبع تاریخی عثمانی به فارسی ترجمه شد و بعد از آن بار دیگر این آثار مورد بی توجهی قرار گرفت. بنابراین آشنایی محققان تاریخ در ایران، از تاریخ نگاری عثمانی تا روزگار حاضر همچنان ادامه یافته است.
در حالی که در ایران، چنین فقر شدیدی نسبت به تاریخ نگاری عثمانی وجود دارد، در اروپا و آمریکا علاوه بر تصحیح و انتشار منابع دست اول عثمانی، ده ها تک‌نگاری ارزشمند به صورت کتاب و پایان نامه های تحصیلی درباره تاریخ نگاری عثمانی، تألیف و انتشار یافته است. علاوه بر آن، یکی از پروژه های مهم دانشگاه هاروارد در یک دهه گذشته، تدوین دانشنامه مورخان عثمانی است که از طریق اینترنت در دسترس همگان است.
پرداختن به تاریخ نگاری عثمانی به ویژه برای ما ایرانیان از آن لحاظ که موجب شناخت بهتر و بیشتر تاریخ¬نگاری ایران می شود، دارای اهمیت بسیاری است، زیرا تاریخ¬نگاری عثمانی از همان آغاز شکل گیری و نیز در مرحله اوج و کمال خود تا حد زیادی وام دار زبان فارسی، عناصر ایرانی و شیوه های تاریخ نگاری ایران بود.
این نشست با حضور دکتر حسن حضرتی، دکتر داریوش رحمانیان و مؤلف کتاب روز دوشنبه بیستم آبان ماه از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در محل پژوهشکده تاریخ اسلام برگزار خواهد شد.

نوشته شده توسط پژوهشکده تاریخ اسلام در یکشنبه, 14 فوریه 2016 ساعت 8:36 ب.ظ

دیدگاه