- پژوهشکده تاریخ اسلام - http://pte.ac.ir -

گروه همکاری‌های میان‌رشته‌ای

رديف نام و نام خانوادگی نوع همکاری رشته تحصیلی محل خدمت در صورتی که نیمه وقت باشند نام گروه پژوهشی
تمام وقت نیمه وقت
۱ دکتر عباس منوچهری تاریخ و همکاری‌های میان‌رشته‌ای
۲ دکتر غلامرضا‌ کاشی
۳ دکتر حسینعلی نوذری
۴ دکتر حسین مجتهدی
۵ دکتر ابراهیم توفیق
۶ دکتر حسین مصباحیان
۷ دکتر حسین پاینده
۸ دکتر احسان شریعتی
۹ دکتر فریبرز رئیس‌دانا
۱۰ دکتر جواد مرشدلو
۱۱ دکتر سیدهاشم آقاجری
۱۲
۱۳