- پژوهشکده تاریخ اسلام - http://pte.ac.ir -

گروه روش‌شناسی و تاریخ نگاری

ديف نام و نام خانوادگی نوع همکاری رشته تحصیلی محل خدمت در صورتی که نیمه وقت باشند نام گروه پژوهشی
تمام وقت نیمه وقت
۱ دکتر حسین مفتخری روش‌شناسی و تاریخ نگاری

 

۲ دکتر داریوش رحمانیان
۳ دکتر سیدهاشم آقاجری
۴ دکتر حسینعلی نوذری
۵ دکتر جواد مرشدلو
۶ دکتر زهیر صیامیان گرجی
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳