- پژوهشکده تاریخ اسلام - http://pte.ac.ir -

همایش تاريخ شناسي در بحران؛ واقعيت يا توهم؟!

گروه روش‌شناسی و تاریخ‌نگاری پژوهشکده تاریخ اسلام برگزار می‌کند:

ضوابط پذیرش مقاله در همایش تاريخ شناسي در بحران؛ واقعيت يا توهم؟!

-مقالات پژوهشی در موضوعات زیر برای بررسی و چاپ در مجموعه مقالات همایش پذیرفته خواهد شد.

محورهای همایش:

۱٫ بحران معرفت‌ شناختي

۲٫ بحران روش شناختي

۳٫ بحران كارآمدي و كاركردي

۴٫ بحران مطالعات ميان رشته‌اي

هیئت تحریریه در ردّ و قبول و نیز حک و اصلاح مقالات آزاد است.

-مسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله برعهدۀ نویسنده است.-چاپ مقالات در مجموعه مقالات همایش، بر اساس ترتيب الفبايي نام خانوادگي مؤلفان خواهد بود.

نویسنده متعهد می‌شود حداکثر تا شش ماه پس از ارسال مقاله، از ارائۀ آن به ديگر مجلات، سمينارها و همايش‌هاي علمي اجتناب كند، در غير اين صورت، هزينه‌هاي بررسي مقاله را پرداخت خواهد كرد.

-در مقالاتی که به طور مشترک و یا با نظارت استاد راهنما نوشته می‌شود، لازم است نام استاد قید شود و اعلام رضایت کتبی ایشان همراه با مقاله به دفتر مجله ارائه شود.-ارسال مقاله در برنامه‌  wordبا قلم B karim14 و  با فاصله‌ی ۵/۱ الزامی است.

ضوابط مربوط به مقالات

 از نویسندگان محترم تقاضا می‌شود ضوابط زیر را در تنظیم متن مقالات رعایت کنند:

۱٫ مقاله باید مشتمل بر بخش‌های زیر باشد:

-چکیدۀ فارسی (شامل طرح مسئله، روش تحقيق و دستاوردهای پژوهش، حداكثر در ۱۵۰ كلمه)

-واژگان و مفاهیم اصلی و کلیدی تحقیق

-مقدمه، شامل: طرح مسئلۀ پژوهش و پیشینۀ آن، شیوۀ تحقیق و بیان هدف

-بدنۀ اصلی مقاله مشتمل بر بحث و بررسی فرضیه/ فرضیات تحقیق و ارائۀ تحلیل‌های مناسب با موضوع

-نتیجه

-فهرست منابع تحقيق

۲٫ حجم مقاله نباید از ۶۰۰۰ کلمه بیشتر باشد.

۳٫ معادل لاتین اصطلاحات و مفاهیم خاص در پاورقی نوشته شود.

۴٫ مشخصات نویسنده یا نویسندگان(نام و نام خانوادگی، رتبۀ علمی، شمارۀ تلفن نویسنده و دانشگاه یا مؤسسۀ مربوط و نشانی پست الکترونیکی) در صفحۀ اول ذکر شود.

۵٫ مقالات غیرفارسی(انگلیسی، عربی، فرانسه و….) فقط از نویسندگان غیرفارسی‌زبان پذیرفته می شود.

الف. شیوۀ استناد به منابع و مآخذ در پانوشت

محققان محترم لازم است الگوی زیر را در اولین مرتبۀ ارجاع و استناد به هر یک از منابع و مآخذ در پانوشت رعایت فرمایند:

– ارجاع به کتاب:

-نام و نام خانوادگی نویسنده(سال انتشار)، در صورت عدم سال انتشار[بی­تا]، عنوان اثر به صورت ایتالیک، نام و نام خانوادگی مصحح یا مترجم، جلد(ج۲)، محل انتشار:(در صورت عدم محل انتشار[بی­جا]): ناشر (در صورت عدم ناشر[بی­نا])، چاپ:(چ۱)، صفحه: ص۱٫

– ارجاع به مقاله:

-مجله: نام و نام خانوادگی نویسنده‌(سال انتشار)، عنوان مقاله در داخل گیومه، نام مجله به‌صورت ایتالیک، شمارۀ نشر: (ش..)، صفحه.

-مجموعه مقالات: نام و نام خانوادگی نویسنده(تاریخ نشر)، عنوان مقاله در داخل گیومه، نام مجموعه مقالات به‌صورت ایتالیک، نام گردآورنده یا احیاناً نام مترجم، محل نشر: ناشر، صفحه.

-دائرة‌المعارف: نام و نام خانوادگی نویسنده(تاریخ نشر)، عنوان مقاله در داخل گیومه، نام دائرة‌المعارف به ‌صورت ایتالیک، شمارۀ جلد، محل چاپ: ناشر، صفحه.

-پایان‌نامه: نام و نام خانوادگی نویسنده (سال دفاع)، عنوان پایان‌نامه در داخل گیومه، مقطع پایان‌نامه، نام دانشگاه، صفحه.

-سند: محل نگهداری سند، مختصات دقیق سند، شمارۀ سند.

در ارجاع‌های بعدی، فقط ذکر نام خانوادگی نویسنده و شمارۀ جلد و صفحه کافی است.

ب. شیوۀ ارائۀ فهرست منابع

فهرست منابع به‌صورت الفبایی به تفکیک زبان منابع در پایان مقاله، به‌صورت زیر تنظیم شود:

نام خانوادگی نویسنده، نام کوچک و(سال انتشار)، عنوان اثر به‌صورت ایتالیک، نام و نام خانوادگی مصحح یا مترجم…، محل انتشار: ناشر.

زمان برگزاری همایش: ۱۴۰۰/۱۱/۲۸

آخرین مهلت دریافت مقالات: ۱۴۰۰/۱۰/۱۷

نشانی دبیرخانه همایش: تهران، خیابان شهید عباسپور، خیابان برادران، کوچه شهروز شرقی، پلاک ۹٫

تلفن: ۸۸۶۷۶۸۶۱-۰۲۱             نمابر: ۸۸۶۷۶۸۶۰-۰۲۱

پژوهشگران محترم می‌توانند مقالات خود را به آدرس الکترونیکی ravesh@pte.ac.ir ارسال کنند.

0 [2]
0 [2]