- پژوهشکده تاریخ اسلام - http://pte.ac.ir -

نشست علمی با عنوان «نقش منابع رجالی و فهرستی در دانش تاریخ»

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده تاریخ اسلام، نشست علمی گروه رجال و خاندان های اسلامی با عنوان «نقش منابع رجالی و فهرستی در دانش تاریخ» در تاریخ سه شنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۰ رأس ساعت ۱۷-۱۹ به صورت آنلاین به آدرس لینک https://www.skyroom.online/ch/a2m/lecture [1] با حضور آقایان دکتر محمدجواد یاوری سرتختی و دکتر سعید طاووسی مسرور برگزار می شود.

0 [2]
0 [2]