- پژوهشکده تاریخ اسلام - http://pte.ac.ir -

نشست علمی با عنوان «قبیله نخع و نقش آن در تاریخ اسلام»

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده تاریخ اسلام، نشست علمی گروه رجال و خاندان های اسلامی با عنوان «قبیله نخع و نقش آن در تاریخ اسلام» در تاریخ دوشنبه ۴ اسفند ماه ۹۹ رأس ساعت ۱۵ به صورت آنلاین به آدرس لینک https://www.skyroom.online/ch/a2m/lecture [1] با سخنرانی سرکار خانم دکتر مریم سعیدیان برگزار می شود.

0 [2]
0 [2]