- پژوهشکده تاریخ اسلام - http://pte.ac.ir -

نشست علمی با عنوان «شخصیت سیاسی و فرهنگی نورالدین محمودبن زنگی»

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده تاریخ اسلام، نشست علمی گروه رجال و خاندان های اسلامی با عنوان «شخصیت سیاسی و فرهنگی نورالدین محمودبن زنگی» در تاریخ دوشنبه ۱۱ اسفند ماه ۹۹ رأس ساعت ۱۵ به صورت آنلاین به آدرس لینک https://www.skyroom.online/ch/a2m/lecture [1] با سخنرانی جناب آقای دکتر علی همت خلیلی برگزار می شود.

0 [2]
0 [2]