- پژوهشکده تاریخ اسلام - http://pte.ac.ir -

نشست علمی با عنوان «جغرافیای تاریخی منطقه قفقاز بر اساس نقشه های تاریخی»

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده تاریخ اسلام، نشست علمی گروه جغرافیای تاریخی با عنوان «جغرافیای تاریخی منطقه قفقاز بر اساس نقشه های تاریخی» در تاریخ پنجشنبه ۱۴ اسفند ماه ۹۹ رأس ساعت ۱۵ لغایت ۱۸ در محل پژوهشکده تاریخ اسلام با حضور آقایان دکتر محمدتقی رهنمایی، دکتر بهرام امیراحمدیان و مهندس محمدرضا سحاب برگزار می شود.

0 [1]
0 [1]