- پژوهشکده تاریخ اسلام - http://pte.ac.ir -

نشست علمی با عنوان «تقویم یزدگردی و تاریخ نگاری ایران»

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده تاریخ اسلام، نشست علمی گروه روش شناسی و تاریخ نگاری با عنوان «تقویم یزدگردی و تاریخ نگاری ایران» در تاریخ شنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۰ رأس ساعت ۱۷-۱۹ به صورت آنلاین به آدرس لینک https://www.skyroom.online/ch/a2m/lecture [1] با حضور آقای دکتر حمیدرضا دالوند (عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) برگزار می شود.

0 [2]
0 [2]