- پژوهشکده تاریخ اسلام - http://pte.ac.ir -

نشست علمی با عنوان «تاریخ نگاری در ایران باستان» جلسه اول

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده تاریخ اسلام، جلسه اول نشست علمی گروه روش شناسی و تاریخ نگاری با عنوان «تاریخ نگاری در ایران باستان» در تاریخ دوشنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ رأس ساعت ۱۷-۱۹ به صورت آنلاین به آدرس لینک https://www.skyroom.online/ch/a2m/lecture [1] با حضور آقای دکتر روزبه زرین کوب (عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تهران) و آقای دکتر سیروس نصرالله زاده (عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) و دبیر نشست: آقای دکتر سیدتوفیق حسینی (عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه الزهرا) برگزار می شود.

0 [2]
0 [2]