- پژوهشکده تاریخ اسلام - http://pte.ac.ir -

نشست علمی با عنوان «مروری بر جغرافیای تاریخی تالش»

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده تاریخ اسلام، نشست علمی گروه جغرافیای تاریخی با عنوان «مروری بر جغرافیای تاریخی تالش» در تاریخ پنجشنبه ۳۰ بهمن ماه ۹۹ رأس ساعت ۱۵ لغایت ۱۸ در محل پژوهشکده تاریخ اسلام با حضور آقایان دکتر محمدتقی رهنمایی، دکتر حسن افراخته، دکتر اسرافیل شفیع‌زاده و دکتر بهرام امیراحمدیان برگزار می شود.

0 [1]
0 [1]